sports-2102975.jpg

Skader hos unge håndboldspillere har en negativ konsekvens for spillerens helbred og præstation på banen.

Derfor har Syddansk Universitet (SDU) startet projektet, Happy Handball, som står for Health And Performance Promotion in Youth handball. Projektet er støttet af Team Danmark, Dansk Håndbold Forbund, og Kulturministeriets forskningsfond.

Det overordnede formål med projektet er, at få optimeret tiltag, der har til hensigt at fremme præstation og forebygge skader hos unge håndboldspillere samt tilpasse disse tiltag til danske håndboldmiljøers virkelighed.

SDU vil derfor gerne invitere kiropraktorer ligesom andre fagligheder til at deltage i en web-baseret brainstorming undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvilke faktorer relevante aktører synes er vigtige i forhold til at forebygge skader hos unge håndboldspillere.

De vil sætte stor pris på dine input og ideer, som vil være med til at forme fremtidige guidelines og tiltag.

Hvad kræver det at deltage?
Du vil blive adspurgt om at deltage i en eller to online aktiviteter fordelt over 3 uger:

  • Uge 24 – Ud fra et enkelt spørgsmål vil du blive bedt om at brainstorme ideer og faktorer som du synes er vigtige i forhold til at forebygge skader hos unge håndboldspillere (10-30 minutter)
  • Uge 26 – Ud fra en renset oversigt af alle indkomne ideer vil du online blive bedt om at dele disse ideer ind i relaterede og overordnede temaer samt vurdere disse ideer på en skala fra 1 til 5 i forhold til vigtighed og gennemførbarhed i den ugentlige håndboldpraksis (op til 60 minutter i alt).

Deltagelse i brainstorming aktiviteten forpligter ikke deltagelse i sortering og vurderingsaktiviteten. Alle svar du giver vil være anonyme og vil ikke blive brugt til at kunne sige, hvem sagde hvad på andet end gruppeniveau.

Hvordan deltager jeg?
Når du klikker på nedenstående link, vil du blive taget videre til projektsiden, Happy Handball. Her vil du blive bedt om at registrere, og acceptere deltagelse i projektet. Når du registrerer dig, vil SDU gerne bede dig om bruge din email adresse som brugernavn, så de kan kontakte dig i det næste skridt af undersøgelsen. Herefter vil du blive bedt om at svare på fem generelle spørgsmål om dig selv, og til sidst svare på selve brainstorming spørgsmålet.

Af hensyn til projektets omfang kan vi maksimalt inkludere 100 deltagere, så hvis du vil være med til at sætte dit præg på fremtidige skadesforebyggende guidelines så svar gerne hurtigt og inden onsdag den 19. juni, så SDU kan fortsætte til anden del i uge 26.

For at deltage i projektet klik her