180383610.jpg

Opholdet er af 1 måneds varighed fordelt på 3 ugentlige dage (de studerende har undervisning de øvrige dage) – opholdene er placeret i månederne fra september-maj.

På dette tidspunkt er den studerende næsten færdige med sin uddannelse, hvorfor det er vigtigt, at han/hun bliver introduceret til den kliniske hverdag. Den teoretiske viden kan forventes at være meget høj, men den studerende mangler klinisk erfaring i privat praksis.

Før dette klinikophold, har de studerende været i et klinisk hovedforløb i minimum 4 uger på en rygafdeling på et sygehus.

Den studerende skal tilknyttes en studenteransvarlig kiropraktor, som har det overordnede uddannelsesansvar og tilrettelægger forløbet. Den studerende møder på klinikken mandag til onsdag og det forventes, at opholdet er af minimum 5 timer/dag.

Supervisoren aflønnes af SDU.

Det er vigtigt, at den studerende får lov til selvstændigt at udføre kliniske rutiner under supervision. Her tænkes primært på anamnese og objektiv undersøgelse men også behandling. At ’følge’ kiropraktoren er også en del af opholdet, men ikke hovedparten, som i tidligere klinikophold.

Krav til klinikken:

Læs mere på SDU’s hjemmeside

Vil du gerne modtage studerende i klinikophold, eller har du brug for mere information, så kontakt venligst klinikkoordinatoren på kk-biomekanik@health.sdu.dk