Afkrydning.jpg

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)har netop udgivet sin erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn på kiropraktorområdet. I alt har Styrelsen gennemført 97 tilsyn, svarende til at mere end hver tredje kiropraktorklinik har modtaget besøg.

Tilsynene viste, at der generelt er stor opmærksomhed på patientsikkerheden på området. Styrelsen så ingen større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden ved tilsynsbesøgene på kiropraktorområdet, men en del steder mødte man et behov for viden om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, bl.a. i forhold til journalføring.

Resultaterne af tilsynene viser, at 22 behandlingssteder på kiropraktorområdet opfyldte samtlige målepunkter, og der var ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Ved 75 tilsyn konstaterede STPS mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden” indebærer, at der ved tilsynsbesøget var ét eller flere målepunkter, som ikke var opfyldt, men, skriver STPS, "vi vurderede, at der var tale om forhold, som ikke indebar en større risiko for patientsikkerheden, og at den enkelte virksomhed relativt let ville kunne rette op på disse forhold."

Læs hele rapporten her