business-man-2452808_1920.jpg

Efter et kort intensivt forhandlingsforløb er Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening blevet enige om rammerne for en midlertidig tillægsaftale om telemedicin hos kiropraktoren.

Den midlertidige aftale er en tillægsaftale i denne helt særlige tid og supplerer den nuværende overenskomst der pt alene kan anvendes til kritisk behandling.

Der er aftalt en ydelse for telefon- eller videokosultation med en tilhørende vejledende ydelsesbeskrivelse.
Honoraret ligger præcis mellem den afgrænsede og den almindelige undersøgelsesydelse, dog med to forskellige tilskud afhængigt af, om der er tale om en §53- (18% i tilskud) eller §64-patient (40% i tilskud). Det betyder, at det samlede honorar på kr 295,- udmønter sig i en patientbetaling på hhv. kr 241,90 på §53 og kr 177 på §64.

- Jeg er glad for, at vi så hurtigt  har kunnet blive enige med Danske Regioner om denne aftale, som jo skulle forbi en godkendelse i Sundhedsministeriet. Nu er det op til os at få det sat i værk. Jeg mener, at vi kiropraktorer har meget at tilbyde patienter også med denne konsultationsform. Jeg tænker den største udfordring bliver at ændre den forventning befolkningen har til, hvad de kan få hjælp til hos kiropraktoren, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening og fortsætter:

- Udover at give ikke-kritiske patienter mulighed for at få en dialog med kiropraktoren og for at følge op på nogle af kontrolkonsultationerne på pakkeforløbene via videokonsultation, er aftalen en mulighed for at få nye patientgrupper i tale. Det kan fx være borgere, der ikke ved hvor de skal gå hen med deres smerter, som vi kan vise vejen. Jeg er overbevist om at vi som autoriserede sundhedspersoner vil bruge denne aftale som en mulighed for at hjælpe nogle patienter vha vores diagnostiske kompetencer, slutter Lone Kousgaard Jørgensen.

Aftalen gælder fra mandag den 30. marts og kan opsiges med minimum 7 dages varsel.

Se hele tillægsaftalen her
Læs vejledningen til ydelsesbeskrivelsen her

Aftalen er sendt til aktørerne på det private sundhedsforsikringsmarkedet i forlængelse af positive tilkendegivelser om, at også aktører på dette marked vil åbne for muligheden for at deres forsikringskunder kan blive visiteret til kiropraktor ud fra denne tillægsaftale.

Tekniske overvejelser (som offentliggjort  onsdag den 25/3).
Bestyrelsesmedlem Janni Bang, Direktør for NIKKB Henrik Wulff Christensen samt praksiskonsulent i Region Syd, Mikael Busse, er i dialog omkring det tekniske setup. Det bliver utvivlsomt et krav, at løsningen skal være GDPR-compliant.

Det giver god mening allerde nu at afsøge mulihederne for at blive klar med det nye tilbud. Teksten herunder er skrevet af netop Janni Bang og giver et godt overblik over muligheder og behov.

Generelle overvejelser
Afhængig af hvilken videoløsning du bruger, skal du være opmærksom på, at de fleste løsninger behandler én eller anden form for personoplysninger på vegne af dig. Det kan variere fra enkelte kontaktoplysninger til autotransskribering af samtalerne. Det betyder, at du som udgangspunkt skal indgå en databehandleraftale med din udbyder. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at løsningen skal overholde GDPR og være tilpas sikker til, at der kan behandles følsomme og fortrolige personoplysninger herunder helbredsoplysninger.

Der findes flere løsninger på markedet. De oplagte er Skype for Business eller dens afløser Microsoft Teams, hvis du i forvejen har en Office 365 betalingsløsning. Begge løsninger er fint krypterede og har velfungerende videoopkald. De kræver dog begge, at den inviterede (patienten) downloader web eller mobil app’en. Derudover skal man også have med i sine overvejelser, at Microsoft i nogle tilfælde giver adgang til underdatabehandlere i USA og Indien i forbindelse med udvikling og support, selvom udgangspunktet er, at data fra kunder i Europa opbevares i de europæiske datacentre. For at overførsel til usikre tredje lande er GDPR compliant, skal der være et gyldigt overførelsesgrundlag, der fx kan være at virksomheden har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield-ordningen eller, at virksomheden har underlagt sig EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser, hvilket er tilfældet for Microsoft.

Det kan ikke anbefales, at man bruger gratis-versionen af Skype, da den ikke er lige så sikker som betalingsversionen. Ligeledes kan det heller ikke anbefales at bruge Facetime, da Apple iCloud ikke har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield.

Nogle Regioner har måske nogle løsninger, som der kan stilles til rådighed. Derudover har EG grundet COVID-19 stillet videomøde faciliteter gratis til rådighed for dem, der har EG Sensum-bosted (journalsystem på socialområdet). Det kan derfor være en god idé at forhøre sig ved sin journaludbyder.

Af andre udbydere er det værd at nævne Confrere. Det er en videoløsning, der er lavet bl.a. til læger og andre sundhedsprofessionelle, og løsningen kan med et enkelt klik tilkobles NemID, så patienterne skal logge ind med NemID, hvorved behandleren har sikkerhed for dennes identitet. Det fulde navn trækkes fra NemID, mens patienten selv skal indtaste cpr. nr., hvorved behandleren inden opkaldet besvares, kan hente den rigtige journal frem.

Løsningen med integration af NemID koster 499 kr. pr. bruger om måneden, men den er fleksibel, så man kan godt have 5 teammedlemmer tilmeldt, men den trækker kun penge for dem, der har benyttet sig af løsningen den givne måned. Patienten får en sms eller mail med et link, og det er ikke nødvendigt for patienten at downloade nogen app. Confrere tilbyder 30 dages gratis prøveperiode. Det tager ca. 20 min at oprette sig, få dannet databehandleraftalen, få afprøvet teknikken og slået NemID-verifikationen til.

Zoom og Doxy.me bliver også brugt af andre sundhedsprofessionelle. De er heller ikke afhængige af, at patienten skal downloade en app, og de findes endda begge i gratis-versioner. Men – her skal du også være opmærksom på, at begge opbevarer data udenfor Europa. De er dog begge omfattet af EU-US Privacy Shield ordningen og ved Zoom, er det også muligt at få en databehandleraftale med tillæg vedr. overførsel til tredjelande.
Når du vælger din løsning, bør du gøre det ud fra en risikobasseret tilgang. Dvs. du skal forholde dig til, hvor mange og hvor følsomme personoplysninger databehandleren har adgang til, kontra hvilken sikkerhed databehandleren kan garantere i forhold til fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data.

Hvilket udstyr har jeg brug for?
Afhængig af opløsningen på dit web kamera, kan du godt benytte din PC’s indbyggede kamera og mikrofon. Du får dog en mere fleksibel løsning, hvis du har et webkamera i HD eller fx et Go Pro kamera, der kan kobles til PC’en. Hvis du ikke sidder lige op ad mikrofonen hele tiden, anbefales det, at du bruger en ekstern mikrofon. Ideelt kan du bruge en skildpadde (fx Jabra Speak 510), der kobles til PC’en med USB og både kan bruges som højtaler og mikrofon ved videoopkald. Der er faktisk flere bluetooth højtalere, der også kan dette. De vil ofte have et telefonrør på sig, hvis de også kan bruges til konferencekald. Selv den lille JBL-højtaler, vi fik for år tilbage til et DKF årsmøde, har denne funktion. Bluetooth er dog ikke helt så stabilt, som hvis enheden er tilkoblet med USB.