Velkomst kollega.jpg

Om lidt over en måned starter sekretariatets nye administrative medarbejder Aino Skjellerup.

Aino Skjellerup overtager stillingen efter Helen Porter, som 1. februar er startet som vikar for konsulent Christina Munk Eriksen, der netop er gået på barselsorlov.

Aino Skjellerup forlader en stilling som Office Manager hos virksomheden YOKE, hvor hun bl.a. står for ressource- og økonomistyring og har dagligt ansvar for HR samt den administrativ drift. 


Aino Skjellerup starter 1. april. Hun er kulturfagligt uddannet, men har tonet sin karriere i en administrativ retning de seneste år.

Kulturen var oprindeligt hendes metier. I 1998 dimitterede hun fra Aarhus Universitet som cand.mag. i æstetik og kultur, og hun har bestridt flere stillinger i kulturinstitutioner som DR, Copenhagen jazzfestival og Teater Kaleidoskop.

Op gennem 10’erne har hun tonet sin karriere i en administrativ retning, hvor styring af projekter, økonomi og HR-funktioner har spillet en stadigt større rolle.

De erfaringer kvalificerer Aino til at arbejde med de praktiske og koordinerende opgaver i den administrative stilling hos DKF, som bedst kan beskrives som en blanding af en PA – en personlig assistent – og en administrativ-praktisk blæksprutte. De primære opgaver er at servicere bestyrelse, formand, direktør og resten af sekretariatet samt ikke mindst medlemmerne på telefon og mail.

Læg dertil en masse koordinerende og praktiske opgaver - fx i forbindelse med arrangementer som fx DKF’s deltagelse på Lægedage og Årsmødet.

DKF glæder sig til at byde Aino velkommen 1. april.