thumbnail_20200401_101234.jpg

Sekretariatets nye administrative medarbejder, som starter i dag 1. april, overtager stillingen efter Helen Porter, som er barselsvikar for konsulent Christina Munk Eriksen.

Aino Skjellerup forlader en stilling som Office Manager hos virksomheden YOKE, hvor hun bl.a. har ståt for ressource- og økonomistyring og haft dagligt ansvar for HR samt den administrativ drift. 

I 1998 dimitterede hun fra Aarhus Universitet som cand.mag. i æstetik og kultur, og hun har bestridt flere stillinger i kulturinstitutioner som DR, Copenhagen jazzfestival og Teater Kaleidoskop.

Op gennem 10’erne tonede hun sin karriere i en administrativ retning, hvor styring af projekter, økonomi og HR-funktioner har spillet en stadigt større rolle.

De erfaringer kvalificerer Aino til at arbejde med de praktiske og koordinerende opgaver i den administrative stilling hos DKF, som bedst kan beskrives som en blanding af en PA – en personlig assistent – og en administrativ-praktisk blæksprutte.

De primære opgaver er at servicere bestyrelse, formand, direktør og resten af sekretariatet samt ikke mindst medlemmer på telefon og mail.

Læg dertil en masse koordinerende og praktiske opgaver - fx i forbindelse med arrangementer som fx DKF’s deltagelse på Lægedage og Årsmødet.

DKF byder Aino velkommen og glæder sig til samarbejdet.

Hendes direkte mail er as@danskkiropraktorforening.dk og hendes direkte nummer: 33 37 60 97. 

Sekretariatet er nu igen efter et par måneder fuldt besat med personer i alle 7 stillinger, som tæller direktør, chefjurist, kommunikationschef, to konsulenter og to administrative.