test-5693761.jpg

Opdatering 2/7-21: Loven blev 29. juni 2021 forlænget til 1. november 2021. 

Folketinget har vedtaget hastelovforslaget, som sikrer, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for COVID-19 og at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen.

For at begrænse smittespredningen og holde gang i virksomhederne får arbejdsgiverne ekstraordinært mulighed for at pålægge ansatte at blive testet for COVID-19 – fx efter indrejse til Danmark – og få resultatet at se. Det har Folketinget vedtaget den 19. november 2020 efter opbakning fra arbejdsmarkedets parter.

Arbejdsgiverne kan kun stille krav om testning, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder af hensyn til at sikre arbejdsmiljøet, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger på den pågældende virksomhed.

Loven trådte i kraft i fredags og gælder frem til 1. juli 2021, hvor loven ophæves. Opdatering 2/7-21: Loven blev 29. juni 2021 forlænget til 1. november 2021. 

Læs nyhed og find loven her hos beskæftigelsesministeriet

En ansat kan pålægges at blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensyn til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssig relation til den pågældende virksomhed.

"Et pålæg om test skal således tjene et konkret formål og være proportionelt. Pålægget må ikke være til unødig ulempe for den ansatte. Dette indebærer blandt andet, at en af arbejdsgiver pålagt test så vidt muligt skal gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er dette ikke muligt, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på at blive testet, herunder transporttid," sådan skriver advokatvirksomheden Dahl i nyhed, hvor du kan læse flere spørsgmål og svar  

Læs ogås spørgsmål og svar om loven hos advokatvirksomheden Bech-Bruun