Backspace.jpg

Den nye strategi fra European Chiropractors Union (ECU) fylder en del i det nye BACKSPACE. Det får ord på vejen af ECU's formand, og Lone Kousgaard Jørgensen anerkendes som del af inderkredsen, der har været med til at udarbejde strategien.

Overskrifterne i strategien er:

  • Promovering af værdien af kiropraktorbehandling
  • Sikríng af en stærk evidensbasering
  • Udvikling af professionen

Strategien udpeger en lang række handlinger og projekter, som skal udmønte målene. Det første år er udpeget 7 prioriteter, man vil tage fat på. Der er både noget ECU skal gøre, noget medlemslandene skal gøre, og så noget, der skal gøres i fællesskab.

Strategien blev vedtaget i november, hvor vi skrev ud om den.

I bladet kan du også læse om en rekrutteringskampagne i Schweiz og en brandingkampagne i England, som også skal tjene det formål at få flere kiropraktoret.

Nyheder fra Danmark fylder godt op. Man kan læse om DKF-formandens tour rundt til sundhedsordførerne på Borgen, om de to nye danske professorer, som pryder forsiden, om GLA:D-projektet og om den største WCCS-regional, biomekkerne holdt på SDU i december.

Der tages afsked med ECU's direktør Ian Beesley, og man kan også læse om det nye online-efteruddannelsesmodul GEN-C.

Den nu aflyse ECU-kongres fylder en del, men tag alligevel et kig i bladet, som du kan læse her