Nyheder om

 • 30/3: Spørgeskemaundersøgelse 
 • 30/3: Mulighed for nedsættelse af pensionsbidrag i Danica Pension
 • 27/3: Aftale om telefon- og videokonsultation
 • 27/3: Nu kan du søge om lønkompensation
 • 25/3: Intet alternativ til at snakke sammen ude i klinikkerne
 • 25/3: Ansøgning til lønkompensationen åbnet
 • 25/3: Aftale om telemedicin ikke helt på plads
 • 25/3: Krav om anskaffelse af arealdosimeter udskydes
 • 25/3: Mere hjælp til små virksomheder er nødvendig
 • 24/3: ECU-kongres aflyst
 • 23/3: 48 timer er kriterium for smittefrihed efter symptomer
 • 23/3: Hilsen fra formanden
 • 23/3: Seneste nyt om lønnedgang og lønkompensation
 • 23/3: Visse spædbørn er nu en risikogruppe
 • 20/3: Seneste nyt ang lønkompensation samt fælleshenvendelse til ministre
 • 20/3: Vigtig besked til sundhedspersoner
 • 19/3: Folketinget vedtager hjælpepakke
 • 18/3: Q&A om løn og ansættelse 
 • 18/3: Politiet på inspektion
 • 18/3: Regeringen fremlægger nye tiltag målrettet små virksomheder
 • 17/3: Sundhedsstyrelsen: Nu er det alvor
 • 17/3: Arbejdsgivere og ansatte har brug for at snakke sammen
 • 17/3: Dét betyder den nye retningslinje
 • 17/3: Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
 • 16/3: Vi venter stadig på Sundhedsstyrelsens retningslinjer
 • 16/3: Regeringen vil udskyde skat for små virksomheder
 • 15/3: Hjælpepakke til virksomheder
 • 15/3: De særlige forholds betydning for kiropraktorklinikkerne som virksomhed (NB: opdateret 16. marts)
 • 14/3: Ny retningslinje på vej fra Sundhedsstyrelsen
 • 13/3: Søren Brostrøm: Sundhedsvæsenet skal ikke gå i stå.
 • 13/3: Uklarhed i anbefalinger
 • 13/3: DKF: Brug din sunde fornuft
 • 12/3: Sundhedsstyrelsen: Al unødvendig behandling skal udskydes
 • 12/3: Lukning, løn og øvrige vilkår - 
 • 12/3: Alle kurser og møder i regi af NIKKB og DKF er aflyst

Find seneste nyt her på hovedsiden danskkiropraktorforening.dk/corona

30. marts kl 16:35
FOR KLINIKEJERE: UNDERSØGELSE AF CORONAKRISENS PÅVIRKNING AF DIN VIRKSOMHED
Dansk Kiropraktor Forening har i samarbejde med brancheorganisationen SMVdanmark udfærdiget en lynundersøgelse. Formålet er at få et hurtigt overblik over hvilke udfordringer klinikkerne har ift. coronakrisen. Vi håber på, at vi med svarene kan stå stærkere politisk, når vi arbejder på, at du som medlem kan komme så godt igennem krisen som muligt.

Vi håber meget, at du vil tage dig tid til at svare og gerne så hurtigt som muligt, da tingene udvikler sig time for time. Vi vurderer, at spørgeskemaet tager 15-20 minutter at udfylde og bør udføres af den selvstændige (klinikejeren) selv. Al information bliver naturligvis behandlet fortroligt og kun videregivet i anonym form.

BEMÆRK: Denne undersøgelse er målrettet de enkelte virksomhedsejere - ikke de ansatte. DKF vil på et senere tidspunkt lave en mere tilbundsgående undersøgelse coronakrisens betydning for hele kiropraktorbranchen, herunder naturligvis også implikationerne for de ansatte.

Start undersøgelsen her

 

30. marts kl 16:20
MULIGHED FOR NEDSÆTTELSE AF PENSIONSBIDRAG
I forbindelse med COVI19-krisen har Danica Pension indvilget i at tilbyde en midlertidig henstand af pensionsbidraget for virksomhedsejere og nedsættelse af bidraget for ansatte. Læs mere om de to forskellige ordninger herunder

DKF henleder opmærksomheden på, at aftalen løses manuelt og at der derfor godt kan opstå flaskehalsproblemer, hvis mange ønsker at benytte sig af muligheden.

Skattemæssig private/virksomhedsejere med indbetaling via girokort/PBS
Der kan ydes henstand på pensionsindbetalingen frem til 1. juli 2020, dog skal indbetalingen til dækningen ved kritisk sygdom og død opretholdes, da disse forsikringer er oprettet som en skattefri forsikringsdækning.
Dvs. der ydes henstand på indbetaling til pensionsopsparingen og dækningen ved Tab af erhvervsevne.
Ønsker du henstand på henstand på din pensionsaftale, så bedes du gøre følgende:
- Sende en mail til Louise Zøller i Danica – lozo@danicapension.dk
- I emne feltet skrive ”DKF – nedsættelse af pensionsbidrag”
- Husk at oplyse navn og fødselsdato.
- Har du flere policer i Danica, bedes du tilkendegive om henstanden skal opsættes på alle aftalerne.

Ansatte på klinikker/Turnuskandidater
Her kan der ydes nedsættelse af pensionsbidraget i en periode. I skrivende studn er Danica i gang med at lave et skema - dette er forhåebntlig klar senest onsda. Når skemaet er klar skal det udfyldes og indsendes til Louise Zøller i Danica – lozo@danicapension.dk

Det er vigtigt at betingelserne i skemaet er overholdt, dvs. er der søgt eller forventer man at søge om lønkompensation, så kan der ikke ske en nedsættelse af pensionsbidraget.

Når Danica Pension har modtaget forespørgelsen, så vil vi kigge på de enkelte ansattes policer, og vurdere hvad pensionsbidraget kan nedsættes til, ud fra den enkelte ansattes police.

For ansatte med flere arbejdssteder, vil det være en samlet betragtning alt efter antallet af policer.

27. marts kl 15:45
AFTALE OM TELEFON_ OG VIDEOKONSULTATION
Efter et kort intensivt forhandlingsforløb er Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening blevet enige om rammerne for en midlertidig tillægsaftale om telemedicin hos kiropraktoren.

Den midlertidige aftale er en tillægsaftale i denne helt særlige tid og supplerer den nuværende overenskomst der pt alene kan anvendes til kritisk behandling.

Få mere info og se aftalen her

27. marts kl 13:30
NU KAN DU SØGE OM LØNKOMPENSATION
Virksomhedsguiden.dk er nu åben for ansøgninger om lønkompensation, dog kan der være lange ventetider. Inden du søger vil DKF anbefale dig at læse vejledningen grundigt inden du logger på.

Det har hidtil været udmeldingen, at der IKKE kunne arbejdes i hjemsendelsesperioden. Der er nu åbnet op for ansøgning for kompensation og i vejledningen hertil fremgår, at der kan krydses af i ”antal dage undtaget (dage der ikke søges om kompensation).

Det oplyses nu, at man godt kan arbejde i nogle dage i perioden. F.eks. hvis en medarbejder hjemsendes og medarbejderen skal bruge 6 dage i alt i perioden for at lave en konkret opgave etc. kan de dage undtages for kompensation og medarbejderen må arbejde. Men der er stadig ikke tale om at lave arbejdsdeling, men mulighed for at få løst opgaver i mindre omfang. Kontakt evt. Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034 for yderligere fortolkning.

Der har været rigtigt mange spørgsmål om man må ”dele” perioden blandt medarbejdere. Det er nu åbnet op for at man kan det. Man må i perioden kun søge kompensation én gang pr. cpr. nr. Dvs. at man f.eks. godt kan have én sektrær arbejdende i første periode og en anden i næste. Forudsætningen for de 30% skal dog i hele perioden være opfyldt.

I virksomhedsguidens spørgsmål/svar fremgår nu følgende tekst (opdateret 27. marts 2020):

Skal jeg tilbagebetale kompensationen for hele den ansøgte periode, hvis jeg genindkalder nogen af de hjemsendte medarbejdere midt i perioden?

Nej, hvis du under en periode genindkalder medarbejdere til arbejde, skal du kun tilbagebetale kompensation for disse dage (hele dage). Du modtager fortsat kompensation for de medarbejdere, der er hjemsendte, samt når du hjemsender genindkaldet medarbejdere igen.

Virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, ekskl. de dage, som virksomheden har angivet, at de forventer at genindkalde medarbejderen.

Gå til vores side om løn og ansættelse i Coronatiden, som giver overblik over, hvor begge parter - ejere og ansatte - kan få viden og sparring

25. marts kl. 19.45:
Intet alternativ til at snakke sammen ude i klinikkerne

Det er en svær og frustrerende tid, og desværre er spørgsmålene mange flere end svarene. Sådan vil det nok være noget tid endnu.

DKF får rigtigt mange henvendelser om, hvordan man skal forholde sig i denne tid. Det er en ekstraordinær situation, som ingen nogensinde har været i før. Vi gør hvad vi kan for at følge med, melde hurtigt ud og rådgive jer, men alt dette er ligeså nyt for os som for jer.

DKF har igen holdt møder med de privatansattes og klinikejernes udvalg og fået indspark og drøftet situationen, og det står stadigt klart, at alle er nødt til at få talt sammen ude i klinikkerne og finde den løsning, som alle forhold taget i betragtning passer bedst.

Som udgangspunkt er det virksomhedens, altså ejernes, ansvar at finde den løsning, der giver bedst mening, men det kan ikke lykkedes uden at snakke konstruktivt med de ansatte. Målet er at finde gode, fleksible løsninger, og det er klart, at det bedste resultat opnås, hvis begge parter er indstillede på dialog og på at spille sammen.

Lige så vigtig som dialog i klinikken er viden. Gå til vores side om løn og ansættelse i Coronatiden, som giver overblik over, hvor begge parter - ejere og ansatte - kan få viden og sparring

Vær opmærksom på, at nok har politikerne vedtaget hjælpepakkerne, men det er først nu, at detaljerne i dem er ved at falde på plads. Det er heller ikke utænkeligt, at der kommer flere – så læs udmeldingerne fra os med dette in mente. 

25. marts kl. 19.30:
Ansøgninger til lønkompensation åbent
Der er 25/3 åbnet for ansøgning til puljen, men lang kø hos Virksomhedsguiden, hvor man skal søge, og man kan desuden kun være logget ind i ansøgningsskemaet i 30 minutter. Derfor er det vigtigt at have læst vejledning om de oplysninger, der skal udfyldes forinden, som du kan læse her, hvor du også kan læse spørgsmål/svar om ordningen fra Virksomhedsguiden, der er lang kø at komme til. 

Erhvervsstyrelsen har oprettet en hotline om kompensationsordningen: 70 80 90 89.

Der er endnu ikke åbnet for ansøgninger til de øvrige hjælpepakker, som du også kan læse om via ovenstående link eller på Virksomhedsguiden.dk

25. marts kl 17:30:
Aftale om telemedicin ikke helt på plads
Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening forhandler i disse timer om vilkårene for video- og telefonkonsultation i kiropraktorpraksis. Aftalen forventes på plads i morgen, hvor indholdet hurtigst muligt vil blive offentliggjort.

Bestyrelsesmedlem Janni Bang, Direktør for NIKKB Henrik Wulff Christensen samt praksiskonsulent i Region Syd, Mikael Busse, er i dialog omkring det tekniske setup. Det bliver utvivlsomt et krav, at løsningen skal være GDPR-compliant.

Det giver god mening allerde nu at afsøge mulihederne for at blive klar med det nye tilbud. Teksten herunder er skrevet af netop Janni Bang og giver et godt overblik over muligheder og behov. 

Generelle overvejelser
Afhængig af hvilken videoløsning du bruger, skal du være opmærksom på, at de fleste løsninger behandler én eller anden form for personoplysninger på vegne af dig. Det kan variere fra enkelte kontaktoplysninger til autotransskribering af samtalerne. Det betyder, at du som udgangspunkt skal indgå en databehandleraftale med din udbyder. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at løsningen skal overholde GDPR og være tilpas sikker til, at der kan behandles følsomme og fortrolige personoplysninger herunder helbredsoplysninger.

Der findes flere løsninger på markedet. De oplagte er Skype for Business eller dens afløser Microsoft Teams, hvis du i forvejen har en Office 365 betalingsløsning. Begge løsninger er fint krypterede og har velfungerende videoopkald. De kræver dog begge, at den inviterede (patienten) downloader web eller mobil app’en. Derudover skal man også have med i sine overvejelser, at Microsoft i nogle tilfælde giver adgang til underdatabehandlere i USA og Indien i forbindelse med udvikling og support, selvom udgangspunktet er, at data fra kunder i Europa opbevares i de europæiske datacentre. For at overførsel til usikre tredje lande er GDPR compliant, skal der være et gyldigt overførelsesgrundlag, der fx kan være at virksomheden har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield-ordningen eller, at virksomheden har underlagt sig EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser, hvilket er tilfældet for Microsoft.

Det kan ikke anbefales, at man bruger gratis-versionen af Skype, da den ikke er lige så sikker som betalingsversionen. Ligeledes kan det heller ikke anbefales at bruge Facetime, da Apple iCloud ikke har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield.

Nogle Regioner har måske nogle løsninger, som der kan stilles til rådighed. Derudover har EG grundet COVID-19 stillet videomøde faciliteter gratis til rådighed for dem, der har EG Sensum-bosted (journalsystem på socialområdet). Det kan derfor være en god idé at forhøre sig ved sin journaludbyder. 

Af andre udbydere er det værd at nævne Confrere. Det er en videoløsning, der er lavet bl.a. til læger og andre sundhedsprofessionelle, og løsningen kan med et enkelt klik tilkobles NemID, så patienterne skal logge ind med NemID, hvorved behandleren har sikkerhed for dennes identitet. Det fulde navn trækkes fra NemID, mens patienten selv skal indtaste cpr. nr., hvorved behandleren inden opkaldet besvares, kan hente den rigtige journal frem.

Løsningen med integration af NemID koster 499 kr. pr. bruger om måneden, men den er fleksibel, så man kan godt have 5 teammedlemmer tilmeldt, men den trækker kun penge for dem, der har benyttet sig af løsningen den givne måned. Patienten får en sms eller mail med et link, og det er ikke nødvendigt for patienten at downloade nogen app. Confrere tilbyder 30 dages gratis prøveperiode. Det tager ca. 20 min at oprette sig, få dannet databehandleraftalen, få afprøvet teknikken og slået NemID-verifikationen til.

Zoom og Doxy.me bliver også brugt af andre sundhedsprofessionelle. De er heller ikke afhængige af, at patienten skal downloade en app, og de findes endda begge i gratis-versioner. Men – her skal du også være opmærksom på, at begge opbevarer data udenfor Europa. De er dog begge omfattet af EU-US Privacy Shield ordningen og ved Zoom, er det også muligt at få en databehandleraftale med tillæg vedr. overførsel til tredjelande.
Når du vælger din løsning, bør du gøre det ud fra en risikobasseret tilgang. Dvs. du skal forholde dig til, hvor mange og hvor følsomme personoplysninger databehandleren har adgang til, kontra hvilken sikkerhed databehandleren kan garantere i forhold til fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data.

Hvilket udstyr har jeg brug for?
Afhængig af opløsningen på dit web kamera, kan du godt benytte din PC’s indbyggede kamera og mikrofon. Du får dog en mere fleksibel løsning, hvis du har et webkamera i HD eller fx et Go Pro kamera, der kan kobles til PC’en. Hvis du ikke sidder lige op ad mikrofonen hele tiden, anbefales det, at du bruger en ekstern mikrofon. Ideelt kan du bruge en skildpadde (fx Jabra Speak 510), der kobles til PC’en med USB og både kan bruges som højtaler og mikrofon ved videoopkald. Der er faktisk flere bluetooth højtalere, der også kan dette. De vil ofte have et telefonrør på sig, hvis de også kan bruges til konferencekald. Selv den lille JBL-højtaler, vi fik for år tilbage til et DKF årsmøde, har denne funktion. Bluetooth er dog ikke helt så stabilt, som hvis enheden er tilkoblet med USB.

25. marts kl 12:10
Krav om anskaffelse af arealdosimeter udskydes pga COVID-19-krise
NIKKB har i dag besluttet at sætte udrulningen af kravet om anskaffelse af arealdosimeter i bero indtil Covid-19 krisen er på retur og der igen kommer patienter og omsætning i klinikkerne.

Beslutningen betyder ikke, at kravet om indkøb afskaffes, men at et indkøb kan udsættes til senere (formentligt til efteråret 2020). Skulle I i en klinik være i den situation, at der er mulighed for at foretage indkøbet på nuværende tidspunkt, så er dette selvfølgelig muligt, og dette vil være med til at holde aktiviteten oppe hos jeres leverandør, som også befinder sig i en presset situation.

25. marts kl 11:55
Mere hjælp til små virksomheder er nødvendig
Der er brug for yderligere hjælp til SMV’er og selvstændige. Det skriver arbejdsgiverorganisationen SMVdanmark (tidl Håndværksrådet) i en pressemeddelelse, som bringes i flere medier. Dansk Kiropraktor Forening er med blandt afsenderne.

SMVdanmark får i disse dage mange henvendelser fra virksomheder, der ikke ved, om de er omfattet af Corona-hjælpepakkerne til erhvervslivet. Det viser sig desværre, at mange af virksomhederne falder igennem det sikkerhedsnet landets politikere forsøger at brede ud under dansk erhvervsliv.

”Vi oplever desværre, at de vedtagne hjælpepakker er strikket sammen på en måde, så nogle falder igennem. Vi har fuld forståelse for, at man ikke kan komme med en superløsning for alle i ét hug, og at der i den økonomiske ’krigskirurgi’ - som finansminister Nicolai Wammen betegnede det - gøres tiltag, der efterfølgende kan have behov for at blive rettet til,” siger Ane Buch, der er adm. direktør i de små og mellemstore virksomheders hovederhvervsorganisation, SMVdanmark.

På vegne af de små og mellemstore virksomheder, har hun derfor sendt et brev til finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, hvor hun identificerer ni udfordringer ved hjælpepakkerne. Dem håber hun, at regeringen vil tage med i deres videre arbejde for at sikre, at de små og mellemstore virksomheder i videst mulige omfang kommer igennem Coronakrisen.

Særligt den første udfordring er relevant for kiropraktorerne:

For lav kompensation i trepartsaftale for alle - og særligt de tvangslukkede
Med grænser på 23.000 kr. og 26.000 kr. for hhv. fuldtidsansatte og timelønnede er der fortsat store udgifter, der tvinger virksomhederne i knæ. Det koster fx en frisørmester 10.000 kr. månedligt at sende en frisør hjem med 90 pct. lønkompensation. For brancher som tandlæger, akupunktører, kiropraktorer mv. er tabet endnu større, da lønningerne er højere. I rigtig mange brancher er det reelt kun omkring 50 pct. af lønnen, der bliver dækket.
Løsning: Sæt grænserne for lønkompensation op.

Se hele pressemeddelesen og alle udfordringerne her

 

 

24. marts kl 15:15:
ECU-kongres aflyst
ECU har i dag meddelt, at de desværre aflyser ECU-kongressen der skulle været løbet af stablen i Utrecht, Holland 22-24 maj 2020.

Aflysningen kommer efter at den hollandske regering mandag aften indførte et forbud mod at samles mere end 100 mennesker indtil til 1. juni.

ECO meddeler desuden, at de ligeledes aflyser deres generalforsamling den 21. maj.

 

20. marts kl 18:00
SENESTE NYHEDER
Hermed afsluttes den anden uge i COVID-19 epidemien i Danmark. Nedenfor en opsummering af de nyheder der er kommet i løbet af fredag den 20. marts.  

Spørgsmål-svar
QA’en opdateres løbende. Der er nyt om lønkompensation, men vi søger stadig vished om reglerne. Der foreligger endnu ikke vejledninger om, hvordan ordningen skal administreres. Styrelsen forventer, at der er mere klarhed over dette i midten af næste uge. Se QA’en her

Brev fra Akademikerne til finans- og erhvervsministrene
Akademikerne (AC) har i dag, fredag den 20. marts, skrevet et brev til finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup samt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, hvor Akademikerne takker Folketingets partier for de omfattende hjælpepakker.

Derudover har AC’s sekretariat udarbejdet et bilag, hvor en lang række forslag, opmærksomhedspunkter og overvejelser i forhold til aftalerne er medtaget. Dansk Kiropraktor Forening har leveret input til brevet og kiropraktorerne er nævnt på side 3 og 4 i bilaget.

Se brevet her og bilaget her (begge i pdf)

Danica Markedsanalyse
Danica Har udarbejdet en markedsanalyse på baggrund af COVID-19-pandemien. Læs analysen her

20. marts kl. 10.45:
VIGTIG BESKED TIL SUNDHEDSPERSONER
Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for tilsyn af autoriserede sundhedspersoner, meddeler:

"I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger. Anne-Marie Vangsted, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed."

Beskeden kan læses her hos styrelsen, som også har tweetet den m.m. 

Udmeldingen kommer efter, at Lægeforeningens formand og formand for Lægevidenskabelige Selskaber har efterlyst en sådan form for udmelding, der kan give mere tryghed og sikkerhed i en tid, hvor man forventer meget stort pres på sundhedsvæsenet.

19. marts 2020 12:30:
FOLKETINGET VEDTAGER HJÆLPEPAKKER
Folketinget har i dag torsdag den 19. marts vedtaget en omfattende hjælpepakke. Hjælpepakken indeholder blandt andet de tidligere fremlagte kompensationspakker til hhv. små/mindre og ekstraordinært ramte virksomheder.

Derudover indeholder hjælpepakken øget adgang til dagpenge og sygedagpenge samt en forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger samt mulighed for udvidet studielån.
Du kan læse hele aftalen om initiativerne her – det faktuelle omkring de to kompensationspakker er uddybet i bilagene.

1) Midlertidig kompensationsordning for selvstændige
Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.
Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden. Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet.

Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte. Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

2) Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter
Der lægges op til en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:
• 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
• 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
• 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.

18. marts 2020 kl. 21.00:
Q&A OM LØN OG ANSÆTTELSE 
DKF har begyndt en side med spørgsmål og svar om ansættelsesforhold her i krisen. Den indeholder sektioner til klinikejere, til ansatte og lidt generelt om turnus.

Siden indeholder lige nu flest detaljer om lønkompensationsordningen, men udbygges løbende, især i løbet af de næste par dage.
 
Gå til siden, som ligger under hovedmenuen 'Arbejdsliv'

 

18. marts kl 13:10

Politiet på inspektion

Vi hører fra nogle af de andre brancher i praksisorganisationerne, at de oplever, at politiet kan finde på at kigge forbi klinikker og spørge hvorfor der holdes åbent.

Som det kan læses her på den fælles myndighedsside om Corona, så gælder forbuddet mod liberale erhverv ikke
sundhedsfaglig behandling, som udføres af autoriserede sundhedspersoner.

Politiets indsats ude lokalt må derfor bero på misforståelser.

Får I – mod forventning – besøg af politiet, anbefaler vi, at I viser dem ovenstående link, som er fra politi.dk, hvor Coronasmitte.dk bor.

18. marts 2020 kl 14:30

Regeringen fremlægger nye tiltag målrettet små virksomheder

Under pressemødet onsdag den 18. marts kl 12 udtalte Finansminister Nicolai Wammen at regeringen er stålsat på at holde hånden under dansk økonomi, virksomheder og lønmodtagere under COVID-19-epidemien. Derfor fremlagde regeringen to kompensationsordninger. Den ene ordning målrettet små virksomheder med under 10 ansatte og den anden målrettet virksomheder, der er ekstraordinært ramt.

Kompensationsordning til selvstændige/mindre virksomheder
Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret. Det gør regeringen for at holde hånden under de mange danske selvstændige og små erhvervsdrivende.

Kompensationen fra staten er 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen. Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.

Kompensationsordning til virksomheder der er ekstraordinært hårdt ramt
Ordningen betyder at udsatte virksomheder kan få kompensation for nogle af de faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter.

Principper for midlertidig kompensationsordning for faste udgifter mv.
1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 pct.)
3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

DKF er ikke i tvivl om, at kiropraktorpraksis falder ind under den første af de nævnte ordninger, men vi er mere i tvivl om det også gør sig gældende for den anden ordning. Ligeledes er det uklart om eller i hvilket omfang de efterhånden mange forskellige ordninger kan kombineres.

Link til faktaark på Finansministeriets hjemmeside

-Jeg vil gerne kvittere for regeringens udspil og ligeledes for den meget håndfaste udmelding om at man også fremadrettet vil støtte op med de nødvendige initiativer, hvis der er brug for det. Vi venter spændt på de konkrete lovtekster og om hvorvidt de forskellige kompensationsmodeller kan kombineres, før vi kan se hvordan disse initiativer kan hjælpe de danske kiropraktorer bedst muligt, siger Lone Kousgaard Jørgensen, Formand for dansk Kiropraktor Forening.


Søg mere information på Virksomhedsguiden.dk

I går opfordrede DKF og klinikejer- samt ansatteudvalgene, at man allerede nu begynder at få snakket godt om hvilke muligheder der er og hvad de rette løsninger for klinikken og medarbejderne er ude lokalt. Brug også dine øvrige rådgivere, bank, revisor, lønbogholder mv. til sparring. 

17. marts kl 20:00

Sundhedsstyrelsen: Nu er det alvor

Her til aften holdt statsministeriet pressemøde med deltagelse af bl.a. Sundhedsministeren og direktøren for Sundhedsstyrelsen.

Det er alvor nu, udtaler Søren Brostrøm på pressemødet. Han fastholder også morgenens udmelding om, at sundhedsvæsenet skal opretholde kritiske funktioner.

Derudover nævnte Mette Frederiksen, at regeringen i morgen indkalder til forhandlinger, der skal holde hånden under landets virksomheder.

- Det er rigtigt vigtigt, at I kun opretholder kritiske funktioner, jf Sundhedsstyrelsens retningslinje fra tidligere idag. Derudover skal I naturligvis følge hygiejneregler og anbefalinger om at man skal holde afstand. Husk derfor at visitere og informere alle patienter, inden de møder op i jeres klinik. Det gælder om at udelukke, at jeres patienter har symptomer på COVID-19, for at bryde smittekæden, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

17. marts kl 15:30

Arbejdsgivere og ansatte har brug for at snakke sammen

Tirsdag den 17. marts holdt DKFs formandskab et telefonmøde med formændene for klinikejer- og ansatteudvalgene.

- Baggrunden er de økonomiske udfordringer som kiropraktorklinikkerne står i som følge af COVID-19 epidemien. Forud for mødet havde hvert af udvalgene drøftet problemstillingen særskilt. Jeg er rigtigt glad for at det kunne lade sig gøre at mødes så hurtigt og jeg vil gerne kvittere for en åben og konstruktiv tilgang til udfordringerne, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening

DKF’s nyansatte jurist Gitte Sauerberg modtager allerede nu rigtig mange henvendelser omkring arbejdsfordeling og mulighederne for at benytte regeringens lønkompensationspakke. Der er fortsat mange uafklarede spørgsmål, som vi desværre ikke kan give svar på her og nu og DKF arbejder lige nu for at få beskrevet de praktiske muligheder i begge ordninger.

Dog vil vi gerne præcisere følgende allerede nu:
- hvis du vil benytte dig af muligheden for lønkompensation skal medarbejderen sendes hjem og må ikke udføre arbejdsopgaver
- Læs nærmere om arbejdsfordeling her 
- Et alternativ til hjemsendelse er, at medarbejderen går på arbejde og modtager patienter eller udfører andet arbejde på klinikken. 

Før du ringer til DKF
DKF anbefaler, at man allerede nu begynder at få snakket godt om hvilke muligheder der er og hvad de rette løsninger for klinikken og medarbejderne er ude lokalt.

- Fra mødet lyder en helt konkret anbefaling om at tale sammen, om at søge lokale løsninger og om at søge input via de links vi tidligere har givet ud. Brug også dine øvrige rådgivere, bank, revisor, lønbogholder mv. til sparring, slutter Lone Kousgaard Jørgensen,

 

17. marts 13.00

Dét betyder den nye retningslinje

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en beskrivelse af, hvordan sundhedsprofessionelle i primærsektoren skal forholde sig, og hvilke patienter der kan modtages under COVID-19 epidemien. DKF delte retningslinjen tidligere i dag den 17. marts kl 9. Retningslinjen er en besked til alle autoriserede sundhedspersoner, og skal drefor læses af alle.

I beskrivelsen fremgår det, at kritiske funktioner i sundhedsvæsenet opretholdes.

I Sundhedsstyrelsens ikke udtømmende eksempler på kritisk funktion nævnes to funktioner, der er relevante i kiropraktorpraksis:

 1. Behandlingskrævende tilstande såsom akutte smertetilstande herunder fx rygsmerter og bækkenløsning
 2. Igangværende behandlingsforløb hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab

Sundhedsstyrelsen fastlår endvidere, at ikke-kritiske funktioner ikke skal varetages.

Se hele retningslinjen her

Det mener DKF
Den nye retningslinje giver anledning til, at kiropraktorerne - hver gang de skal se en patient - vægter smitterisiko og kritisk funktion.

"Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer viser stor tillid til, at primærsektoren kan efterleve myndighedernes hygiejnekrav og anbefalinger. Det er jeg glad for. Nu skal vi som sundhedsprofessionelle vise, at vi kan honorere denne tillid. Det betyder, at vi kiropraktorer skal tage en lang række forholdsregler, førend vi tager en patient ind," siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening, og fortsætter:

"For det første skal vi sikre, at vi ikke udsætter hverken os selv eller patienterne for smitterisiko. Det betyder ,at vi bliver nødt til at lave en grundig telefonvisitation, vægte kritisk funktion overfor smitterisiko og afvise alle patienter, der føler sig sløje. Derudover er det vigtigt, at antallet af patienter, der opholder sig i klinikken, er så lavt som muligt. Yderligere præcisering af fysisk indretning findes i retningslinjerne," siger Lone Kousgaard Jørgensen.

I de nye retningslinjer skal alle i praksissektoren vægte kristisk funktion og smitterisiko. Foto:Pixebay

Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der et specielt afsnit - en boks - målrettet sundhedsprofessionelle. De overordnede krav og anbefalinger har ikke ændret sig afgørende de seneste dage, men dokumenterne opdateres løbende og kan hele tiden ændre sig,

"Det er afgørende vigtigt og jeres ansvar, at I følger med, læser og efterlever de retningslinjer, Sundhedsstyrelsen lægger ud. Vi i DKF holder naturligvis hele tiden øje med udviklingen i medierne og hos myndighederne, og vi linker og formidler, så hurtigt vi kan," slutter Lone Kousgaard Jørgensen.

OVERBLIK OVER RETNINGSLINJER 
(fra sst.dk/corona 17/3)

TIL ALLE I DANMARK

 • Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre
  Følg rådene om håndvask og håndsprit. Vis hensyn og begræns fysisk kontakt og sociale aktiviteter.
 • Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask
  Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.
 • Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage – ring til lægen 
  Ring først og mød ikke op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Beskyt dig selv og andre

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn


TIL SUNDHEDSPERSONER

Retningslinjer til praksissektoren
"Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæ-senet under COVID-19" (16/3)
Retningslinjerne ligger ikke på SST.dk endnu, men her hos DKF

Generelt til sundhedsprofessionelle

”Retningslinjer for håndtering af COVID-19” (version 12/3)”, som beskriver:Baggrund og epidemiologi, Visitation, Udredning på sygehus for COVID-19, Håndtering af patienter med COVID-19, Anmeldelse og fremtidig registrering: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Ansvar for at hindre spredning
”Personale og arbejdsgiveres ansvar i sundheds- og ældresektoren for at hindre smittespredning med COVID-19” (13/3) https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personale-og-arbejdsgivers-ansvar--i-sundheds-og-aeldresektoren-for-at-hindre-smittespredning-COVID

Når ansatte tilhører særlig risikogruppe
”Håndtering af COVID-19: Ansatte i sundheds-og ældresektoren der tilhører særlige risikogrupper” (version 13/3) https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Notat-frontpersonale-s%C3%A5rbare/SST-notat-frontpersonale-i-saerlig risikogruppe_15_03_20.ashx?la=da&hash=7BC8C0E617AC09410C79F0B712B17623AE65F70F

Om nære kontakter 
”Håndtering af COVID-19: Rådgivning vedrørende nære kontakter” (version 15/3): https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-marts/Haandtering-af-COVID-19-til-offentlig.ashx?la=da&hash=6C9F6B8ECB88660600F048053DCD83BBB57122BE

Andet

sst.dk/coronavirus

17. marts 09:00

Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

DKF har nu modtaget Sundhedsstyrelsens retningslinjer – læs hele dokumentet her

Ikke-kritiske funktioner skal ikke varetages under COVID-19-epidemien. Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’.

Sundhedsstyrelsen skriver bl.a. følgende:
"Der er mange kritiske funktioner i sundhedsvæsenet og nedlukning af disse skal kun ske ved et tvingende behov for at øge kapaciteten til varetagelsen af patienter med COVID-19 eller af andre patientgrupper, hvis behandling ikke kan varetages i sygehusregi som vanligt. Unødig nedlukning af kritiske funktioner kan have stor betydning for både enkelt individers sundhed såvel som folkesundheden. Under COVID-19-epidemien kan det blive nødvendigt at indstille kritiske funktioner midlertidigt af hensyn til et behov for at kunne bringe ressourcer, herunder personale, kompetencer og materiel i anvendelse på andre områder af sundhedsvæsenet. Et eksempel på dette er nedlukningen af betydelige dele af sygehusvæsenets ikke-akutte funktioner for allokering af ressourcer målrettet udredning og behandling af COVID-19.

En kritisk funktion er en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosti-cering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske funktioner vil være ken-detegnet ved i betydelig grad tab af ovennævnte.

Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab."

Eksempler på kritisk funktion i bl.a. kiropraktorpraksis:

 • Behandlingskrævende tilstande såsom akutte smertetilstande herunder fx rygsmerter og bækkenløsning
 • Igangværende behandlingsforløb hvor udsættelse vil medfører forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab

Eksempler på ikke-kritisk funktion:

 • Sundhedsfremmende tiltag til gravide og børn såsom fødselsforberedelse, barselsgymnastik, babytræning

Varigheden af rammerne i dette notat er fra offentliggørelse igennem nuværende COVID-19-epidemi. Slutdatoen kan ikke præcist sættes på nuværende tidspunkt, men det må forventes, at perioden er fra udgivelse til og med juni 2020.

DKF følger op i løbet af formiddagen, når dokumentet er blevet nærlæst

16. marts 17:00 (opdateret kl 20:00)

Vi venter stadig på Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Dansk Kiropraktor Forening og de øvrige praksisorganisationer afventer i skrivende stund stadig retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

- Vi har været i dialog med Danske Regioner som har fået samme oplysning som os om, at retningslinjen skal komme her i dag. De lægger maximalt pres på Sundhedsstyrelsen og håber på den samme afklaring, som vi utålmodigt går og venter på. Så snart vi hører fra Sundhedsstyrelsen formidler vi det via nyhedsbrevet, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening.

AC i dialog med minister
DKF og praksisorganisationerne har hen over de sidste dage arbejdet på en fælles henvendelse til myndighederne omkring behovet for økonomisk kompensation til de selvstændige praktiserende sundhedspersoner. Dette er afløst af, at Akademikerne (tidl. AC) rejser sagen op overfor ministeren samlet for alle de mange privatansatte, som arbejder i små virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og som er freelancere.

- Vi har givet AC input til dialogen - ikke mindst at der ikke er moms på sundhedsydelser. Resultatet kan vi endnu kun gisne om, men jeg synes, at det er enormt vigtigt, at AC presser på og at ministeren får indblik i de udfordringer vi og andre har, siger Lone Kousgaard Jørgensen

Læs AC's brev til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard her

Ny jurist
Usædvanlige tider kalder på usædvanlige løsninger, og i lyset af det store, akutte behov for juridisk assistance inden for ansættelse og klinikdrift har DKF haste-ansat cand.jur. Gitte Sauerberg.

Allerede fra i morgen tirsdag den 17. marts er Gitte Sauerberg klar ved telefonen 3062 4763 for at besvare alle de spørgsmål, der midt i denne ekstraordinære krisesituation rejser sig om ansættelse, klinikdrift, overenskomsten og lovstof.

Læs mere om Gitte her

 

16. marts 13.20:

Regeringen vil udskyde skat for små virksomheder

Danmarks mange små og mellemstore virksomheder og deres medarbejdere er under pres som følge af Corona-virusset. Derfor vil regeringen udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder.

Derudover – og væsentligt mere relevant for kiropraktorer – foreslår regeringen at udskyde betalingsfristen for B-skat. Det vil især styrke likviditeten for selvstændigt erhvervsdrivende. Konkret betyder det, at den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. Dermed bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat. Selvstændigt erhvervsdrivende kan derudover selv reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020, hvis de på SKAT.dk nedsætter deres forventede indtjening for 2020.
Forslaget ventes at forbedre likviditeten for især selvstændigt erhvervsdrivende og ventes at øge likviditeten med 5 mia. kr.

- Det glæder mig, at regeringen også har blik for de mindre virksomheder med få eller ingen ansatte. Men forslaget er desværre ikke vidtgående nok og vil sandsynligvis ikke gøre nogen markant forskel for de mange kiropraktorklinikker der lige nu og på ubestemt tid kører på meget lavt blus, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

Læs mere her

15. marts kl. 14:

Hjælpepakke til virksomheder

Statsministeren og finansministeren præsenterede samme med arbejdsmarkedets parter på et pressemøde den 15/3 kl 12 en hjælpepakke til lønmodtagere og virksomheder. Hjælpepakken indeholder kort fortalt en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

DKF vil så hurtigt som muligt vurdere aftalens indhold nærmere og i givet fald melde nærmere/mere ud. Aftalen og en række faktaark kan læses her. 

Statsministeren nævnte på pressemødet, at Regeringen lige nu også ser på initiativer målrettet små ejerdrevne virksomheder med selvstændige, samt at der også kan komme flere initiativer målrettet særlige brancher.

Jeg er glad for, at Mette Frederiksen allerede nu siger, at næste skridt er at hjælpe de helt små virksomheder. Vi har i DKF rigtig mange medlemmer, der lige nu er usikre på deres økonomiske situation, siger DKFs formand Lone Kousgaard Jørgensen.

Der er stadig ikke meldt noget ud fra sundhedsmyndighederne vedr. retningslinjer for behandling i praksissektoren: DKF vender tilbage, så snart vi ved noget.

De særlige forholds betydning for kiropraktorklinikkerne som virksomhed

Regeringen opfordrede den 11. marts til, at alle virksomheder så vidt muligt lukker ned, og at en række brancher helt skal holde lukket. Sundhedsstyrelsen meldte den 12. marts at alle privatpraktiserende sundhedspersoner kun skal at varetage kritisk/akut behandling i lighed med, at det offentlige aflyser og udskyder alt unødig behandling og planlagte operationer.

Som udgangspunkt får virksomhed ingen erstatning for omsætningstab eller løn for medarbejdere, der er sendt hjem, da der endnu alene er tale om en opfordring til, at virksomhederne lader medarbejderne arbejde hjemmefra, afspadsere eller holde ferie (følg med her https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/til-dig-der-er-virksomhedsejer) og en sundhedsfaglig retningslinje for, hvilken behandling der kan/må varetages.

Ferie
I forhold til medarbejdere betyder meldingen om akut/kritisk nedlukning af klinikerne som udgangspunkt ikke, at de almindelige kontraktmæssige forhold, som tidligere er meldt ud, kan tilsidesættes (se længere nede i nyhedsfeeded)

Dog er det vores vurdering, at der nu er tale om en så særlige situation, at der er mulighed for at fravige det normale varsle for afholdelse af restferie og feriefridage på 1 måned, for de medarbejdere hvis arbejdsfunktioner påvirkes.

For at kunne varsle ferie og feriefridage til afholdelse straks kræver det, at medarbejderne har restferie og feriefridage til gode i indeværende ferieår, der som udgangspunkt ikke allerede er planlagt til afholdelse.

Det er dog vigtigt at påpege, at der er tale om en særlig situation uden fortilfælde og i det omfang det kan aftales med personalet, at de afholder ferie og feriefridage, bør det gøres fremfor, at varsle ferien afholdt.

Økonomisk hjælp
Regeringen kom den 12. marts med en økonomisk hjælpepakke til virksomheder, der kort opsummeret indeholder fire ting:

 1. Banker og pengeinstitutter skal kunne låne penge ud. Derfor frigives den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer. Det er en ekstra pengereserve, som bankerne har været pålagt at skulle bygge op siden finanskrisen i 2007. På den måde får bankerne og institutterne med deres nuværende pengebeholdning mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån til trængende virksomheder.
 2. To nye garantiordninger: Den ene er målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår. Den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder og indebærer en lavere garantiprovision for virksomhederne. Det kan eksempelvis være til den lille rejsearrangør, der oplever, at der bestilles færre rejser, eller en restaurant, der oplever færre gæster, lyder det fra beskæftigelsesministeren. Der afsættes en milliard kroner til garantierne fra staten til garantiordningerne.
 3. Hvis en medarbejder bliver syg eller sat i karantæne på grund af coronavirus, så skal virksomheden kunne få økonomisk refusion fra dag ét. Der lægges altså op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes.
 4. Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel. Det betyder, at en virksomhed kan lade medarbejdere i en midlertidig periode gå ned i tid og få supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen, og man kan undgå, at medarbejdere bliver fyret.

Kilde: Finansministeriet.

Tilføjelse tilføjet 16. marts formiddag:
I forhold til disse tiltag har DKF tidligere skrevet, at alene nr. 1 og 3 vurderes at være relevante for kiropraktorerne mens de to andre gælder andre dele af arbejdsmarkedet.

Det har vist sig, at 4’eren om arbejdsfordeling også kan benyttes.

PLA skriver nærmere om det i deres nyhedsbrev den 13. marts, og kort fortalt kan der etableres arbejdsfordeling som alternativ til opsigelser, hvorefter medarbejderne ikke er fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage med løn fra klinikken, mens de går ledige de andre dage. Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige. Arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret og træder i kraft med det samme (ordningen er gjort mere fleksibel, så det hidtidige krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft, er suspenderet).

DKF’s overenskomst med HK eller de individuelle ansættelseskontrakter indeholder ikke aftaler om arbejdsfordeling. Derfor skal der indgås en kollektiv aftale med alle de ansatte.

Arbejdsfordeling har til formål at give mulighed for at tilpasse arbejdstiden i en situation, hvor arbejdspladsen er ramt af kortvarig arbejdsmangel og dermed undgå opsigelser. Arbejdsfordeling kan i udgangspunktet etableres i en begrænset periode på maksimalt 13 uger.

Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Du kan læse mere her

Du kan også læse mere på beskæftigelsesministeriets hjemmeside

DKF er sammen med de øvrige organisationer på praksisområdet i gang med at afsøge særlige foranstaltninger for virksomhederne inden for vores felt.14. marts 14.50:

Ny retningslinje på vej fra Sundhedsstyrelsen

Oven på de sidste par dages uklarhed om, hvorledes kiropraktorer og de øvrige professioner i praksissektoren skal forholde sig, har Sundhedsstyrelsen lørdag lovet, at de kommer med en melding til den samlede praksissektor om forholdsregler ved COVID-19. Sundhedsstyrelsen arbejder så hurtigt, som de kan, og det er forventeligt, at der kommer en melding i løbet af weekenden, eller senest mandag.

- Jeg ved, at de sidste par døgn har været frustrerende og at det har været svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Sådan har det også været for mig i min klinik. Alle sundhedsorganisationer, herunder også DKF, har arbejdet stenhårdt på at finde ud af, hvad der er det rigtige at gøre i denne nationale krisesituation. Men jeg glæder mig over, at I alle har brugt jeres sunde fornuft, og at I har forsøgt at finde de løsninger, der har kunnet passe, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Lukning af klinik
DKF har erfaret, at en række klinikker har valgt at holde helt lukket.

-Det er et individuelt valg, hvordan hver enkelt klinik forholder sig i denne situation. Siden torsdag har vi i min klinik kørt med nødberedskab med én på vagt, og vi har aflyst mange patienter i næste uge. Selv havde jeg fredag 12 patienter, de fleste med stærke smerter, og flere af dem med tilknytning til sundhedsvæsenet. Som autoriseret sundhedsperson har jeg taget hver enkelt patient op til overvejelse, og vurderet hvorvidt de kunne vente, eller om de skulle behandles, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

Hvad nu?
Dansk Kiropraktor Forening ser frem til at modtage de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og vil melde ud, så snart de er modtaget.

- Vi ved ikke, hvad de nye retningslinjer indeholder, og hvilke konsekvenser de får for kiropraktorer og resten af vores kolleger i praksissektoren. Derfor kan vi ikke give nogen nye anbefalinger til jer lige nu, andet end at følge hygiejneregler og være opmærksom på de særlige risikogrupper, herunder ikke mindst patienter der er sløje eller hoster, slutter Lone Kousgaard Jørgensen.13. marts kl. 17.40:

Søren Brostrøm: Sundhedsvæsenet skal ikke gå i stå

Under aftenens pressemøde 13. marts kl 17 blev direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, spurgt til fx tandlæger og fysioterapeuter og status for behandling der.

Dertil svarede Søren Brostrøm, at sundhedsvæsenet skal fungere, naturligvis under hensyntagen til blandt andet de hygiejne- og forsigtighedskrav der tidligere er nævnt. Konkret gav han som eksempel, at når man bliver behandlet hos en tandlæge bærer denne mundbind og handsker, og at dette dækker de nødvendige krav.

Det er et noget andet svar end det, der er blevet givet fysioterapeuterne i går og som DKF har videreformidlet i går aftes og tidligere i dag. DKF afventer stadig konkrete retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, men vurderer at vi må tage Søren Brostrøms netop tv-transmitterede ord for troende.

Uklarhed i anbefalinger

DKF meldte den 12. marts ud, at det på baggrund af en melding fra Sundhedsstyrelsen nu alene er akut/kritisk behandling, der skal varetages.

I løbet af i dag den 13. marts er det blevet klarlagt, at tingene går rigtig stærkt - også for myndighederne. Og dertil kommer, at de enkelte behandler-organisationer er i meget forskelige situationer, på forskelligt vidensniveau og selvstændig beslutter, hvordan de vil vurdere og kommunikere situationen.

Vores melding om alene at varetage kritisk/akut behandling beror på en anbefaling, som Danske Fysioterapeuter ved telefonisk henvendelse har fået højt oppe i Sundhedsstyrelsen, som de i aftes valgte at reagere på (Se deres udmelding her).

Vi har i dag været i kontakt med flere af 'søster-organisationerne', og meldingen er, at der er indhentet og modtaget forskelige meldinger, men også at der ikke er afgivet en samlet melding for hele praksissektoren, så det bedste svar vi kan give lige nu er, at der er uklarhed.

Når vi vælger dels at tage en krisemæssig styringsbeslutning i aftes og vurdere Dansk Fysioterapeuters udmelding som grundlag nok til at vi vælger at følge trop, er dels ud fra konkret vurdering af, at det er direkte sammenligneligt og dermed genbrugbart, dels at meldingerne fra myndighederne er, at vi ikke kan forvente at få svar på alt – i hvert fald ikke hurtigt.

Vi vurderre fortsat, at det ud fra en helhedsbetragtning, herunder ikke mindst at anbefalingen er begrundet i ønsket om at begrænse kontakten mellem mennesker for at undgå yderligere spredning af COVID-19-virus, er den rigtige melding, men må også konstatere, at det er uklart.

Da det i forvejen er uklart, hvad unødvendig/ikke-kritisk behandling er, er der et stort ansvar ude i hver klinik for selvstændigt at vurdere situationen bedst muligt og træffe foranstaltninger derudfra. For ansatte i både privatsektoren, kommuner og på sygehuse gælder, at vurderingerne må foretages i samråd med ledelsen.

Et godt råd i den forbindelse er, at når udgangspunktet for sundhedsmyndighederne er, at anbefale at alt ikke-kritisk/unødvendigt behandling skal udskydes, må kiropraktorerne som autoriserede sundhedspersoner kunne begrunde konkret, hvorfor det kan være nødvendigt at gennemføre en bestemt behandling og begrunde dette i journalen.

Vi følger naturligvis alle meldinger fra myndigheder og kollegaerne i praksissektoren nøje, og melder ud så snart der er nyt - ikke mindst, hvis det er nyt, der giver større klarhed.

DKF: Brug din sunde fornuft

Beredskabet overfor COVID-19 er nu ændret til en afbødningsstrategi, hvor man søger at reducere smittespredningen i Danmark med henblik på at holde sygdomsbyrden og mortaliteten på lavest mulige niveau for at undgå en høj belastning af sundhedssystemet og samfundet som helhed.

Der vil i afbødningsstrategien være et særligt fokus på tiltag med formål at:
• forebygge yderligere smitte ved generelle adfærdsregulerende tiltag
• beskytte dem, der er i særlig risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med COVID-19
• prioritere sundhedsvæsenets ressourcer til dem der, der får behov for sygehusbehandling

DKF modtager en del opringninger og mails angående Sundhedsstyrelsens seneste udmelding. DKF kan ikke vurdere eller tage afgørelse om hvilke patienter I skal modtage og hvilke I skal afvise. Det må bero på en sundhedsfaglig afgørelse - og den er I som sundhedsprofessionelle bedst til tage. For eksempel giver det god mening hjælpe andre sundhedsprofessionelle eller andre i kritiske stillinger, fx politiet, således at disse kan undgå sygemelding.

I den forbindelse udtaler DKF's formand Lone Kousgaard Jørgensen følgende:

"Danmark befinder sig i en alvorlig situation. Jeg derfor glad for at se, at I alle tager Sundhedsstyrelsens og de øvrige myndigheders krav og anbefalinger så alvorligt, som I gør. Det er vigtigt, at vi som autoriserede sundhedspersoner bakker 100 % op om alle de foranstaltninger, der er iværksat for at begrænse smitten og på den måde hjælpe resten af sundhedsvæsenet med de kapacitetsudfordringer vi i værste fald kan imødese. 

Jeg er klar over, at det ikke er gratis at holde sin klinik helt eller delvist lukket. Det er heller ikke sjovt for ansatte, at blive bedt om at gå hjem. Det er en ulykkelig situation. I DKF gør vi alt hvad vi kan for at kommunikere hurtigt og for at afhjælpe jeres problemer efter bedste evne. Men det her er en national krisesituation, vi ikke har set magen til siden 2. verdenskrig og der findes ikke lynhurtige løsninger der glæder alle."

 

12. marts kl. 21.30:

Sundhedsstyrelsen: Al unødvendig behandling skal udskydes

Al unødvendig behandling hos kiropraktoren skal udskydes. Det må være konsekvensen efter at siger Sundhedstyrelsen torsdag aften, 12. marts til Danske Fysioterapeuter gjorde det klart at kritiske behandlinger skal udskydes. I praksis betyder det, at langt de fleste konsultationer hos kiropraktoren bør udskydes, foreløbigt indtil 30. marts. 

Sundhedsstyrelsens udmelding til fysioterapeuterne er en stramning af budskab fra tidligere i dag. Der opfordres ikke længere blot til agtpågivenhed i forhold til modtagelse af patienter, men til et krav om at aflyse alle patienter der ikke har et akut og kritisk behov for behandling.

Se historien hos Danske Fysioterapeuter

De danske praksisorganisationer, herunder DKF, har kontaktet Sundhedsstyrelsen mhp. mere præcise retningslinjer.12. marts: 

Generelle råd fra Sundhedsstyrelsen

De generelle råd fra Sundhedsstyrelsen lyder nu, at raske skal beskytte sig selv for at beskytte andre (håndhygiejne, hensyn, begrænset fysisk kontakt og sociale aktiviteter), personer med hoste, let feber eller forkølelse skal blive hjemme og personer med vejrtrækningsproblemer, stærke eller langvarige symptomer skal ringe til læge. 

DKF's sekretariat og NIKKB arbejder hjemme. SDU er lukket.

Danmark er lukket ned i de kommende uger for at minimere spredningen af ny coronavirus. Men ikke for medarbejdere i sundhedssektoren og andre kritiske funktioner.

DKF's sekretariat arbejder hjemmefra som følge af myndighedernes anbefalinger - kontaktoplysninger finder du her

NIKKB følger loyalt SDU’s retningslinjer, og kontorerne er som følge deraf lukket. I lukningsperioden arbejder medarbejderne hjemmefra - find kontaktoplysninger her.

SDU har besluttet at lukke lokaliteterne fra kl. 16:00 torsdag 12. til og med 27. marts. Det betyder, at der ikke er adgang til kontorer eller lokaler på universitet, og at nøglekort bliver deaktiveret i denne periode. 

Lukning, løn og øvrige vilkår

DKF får forståeligt nok en masse spørgsmål om lukning, løn og øvrige vilkår.

I øjeblikket er der tale om en opfordring til den private sektor om så vidt muligt at sende medarbejdere hjem og arbejde hjemmefra, hvilket ikke er særligt foreneligt med kiropraktorvirksomhed samtidig med, at der opfordres til, at sundhedspersonale passer deres arbejde.

Udgangspunktet for det private område er, at funktionærloven gælder i alle ansættelsesforhold, og at øvrige forhold er fastsat i individuelle kontrakter, hvor rigtigt mange benytter den standardaftale, som DKF anbefaler.

I forhold til fravær i denne helt ekstraordinære situation er det stadig DKF’s vurdering, at hovedreglerne er:

 • Hvis en medarbejder er syg, sat i karantæne eller sendt hjem, fordi klinikken vælger at sende medarbejderen hjem pga. smittefare eller helt at holde lukket, så er udgangspunktet, at medarbejderen er berettiget til løn. Rigtigt mange medarbejdere er provisionslønnede, og her er udgangspunktet, at der skal foretages en konkret beregning af lønnen på baggrund af en forudgående sammenlignelig periode (se punkt 7.2 i standardaftale).
 • Hvis en medarbejder ikke kan komme på arbejde pga. transport, udlandsophold uden mulighed for at komme hjem, selvvalgt karantæne og/eller pasning af raske børn, så er udgangspunktet, at medarbejderen ikke er berettiget til løn.
 • Regeringen opfordrer i øvrigt til, at såvel virksomhederne og medarbejdere udviser fleksibilitet og får aftalt gensidige ordninger, der tager højde for de forskelige behov, der er pt. Det kan for eksempel være at arbejde hjemmefra så vidt muligt, afholde ferie/afspadsere, eller hvad det nu kan være.

Vi opfordrer i øvrigt til fortsat at søge information hos ’søster-organisationer’, da DKF’s sekretariat i forvejen (og uden sammenhæng med denne situation) er uden ansættelsesjuridisk medarbejder, og der er tidligere henvist direkte til Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisations informationsside, der løbende bliver opdateret. Se informationerne hos PLA’s her

I forhold til det offentlige område er alle medarbejdere, der ikke arbejder i sundheds- eller ældreplejen, sendt hjem med løn. Her skal man følge de enkelte arbejdspladsers retningslinjer for hjemmearbejde m.v.

Kontakt DKF via vores hovedindgange dkf@danskkiropraktorforening.dk  og telefon: 3393 0400, hvis du har konkrete spørgsmål.