virus corona.jpg

Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til folk, der bliver smittet med Covid-19. Den slår fast, at man som ansat kan få Covid-19 anerkendt som en arbejdsskade.

Vejledningen beskriver de nærmere betingelser for, hvornår sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, og om det skal anerkendes som en erhvervssygdom eller en ulykke.

Det står også klart at Myndighederne vil hastebehandle de sager, hvor den sygdomsramte er alvorlig syg som følge af COVID-19.

Vejledningen er udarbejdet efter pres fra Lægeforeningen og flere fagforbund for sundhedsansatte.

Læs vejledningen her: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/ny-vejledning-ansatte-kan-faa-sygdom-med-covid-19-anerkendt-som-arbejdsskade/

Læs mere i Ugeskrift for Læger her: https://ugeskriftet.dk/nyhed/laegeforeningen-covid-19-skal-anerkendes-som-arbejdsskade