Gravid.jpg

Arbejdsgiver skal fra 1. fraværsdag fra 28. uge gå ind på Virk.dk under barsel  og vælge fraværsårsag. Der skal vælges ”fravær pga. offentlige fastsatte bestemmelser”.

Hvis denne mulighed ikke kommer frem, skal der vælges ”arbejdets art”. 

Ved spørgsmål til udfyldelse rettes henvendelse til Virk.dk.
Baggrunden er nyt notat fra Sundhedsstyrelsen, som melder ud, at gravide fra 28. uge skal arbejde hjemme. Kan de ikke udføre opgaver hjemmefra skal de ”fraværsmeldes.”

Se sidst i udgivelsen 'Anbefalinger til personer i øget risiko' fra Sundhedsstyrelsen her på denne side 


Af Barselsloven § 6, stk. 2 fremgår
§ 6. En kvinde har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, når der skønnes at være 4 uger til fødslen.

Stk. 2. En gravid kvinde er berettiget til fravær inden 4-ugers-perioden før fødslen, hvis

1) det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fosteret, eller

2) arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde hende anden passende beskæftigelse.

Stk. 3. En kvinde har ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden.

Af §20 fremgår, at en arbejdsgiver har ret til refusion:
§20 Ved fravær efter § 6, stk. 1 og 2, og §§ 7, 8, 13 og 14 udbetaler Udbetaling Danmark barselsdagpenge beregnet efter kapitel 9.

 

Barselsloven kan ses her:

retsinformation.dk/eli/lta/2019/67

 

Vores sider om barsel finder du her