Computer pixebay Mohamad hassan.jpg

Allerede dagen efter, at aftalen mellem Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening trådte i kraft, gennemførte Kiropraktisk Klinik Vanløse den første videokonsultation, og her, hvor ugen er slut, har de to indehavere tilsammen gennemført fire.

Baggrunden for det nye tiltag er Coronaepidemien. Danskerne må kun forlade deres hjem, hvis det er højst nødvendigt, og fysisk kontakt skal helst undgås. Derfor har sundhedsvæsenet sat turbo under, at gøre det muligt at blive hjulpet med smerter og problemer på andre måder end ved at møde sundhedspersoner fysisk. 

Teknikken fungerer
Før aftalen, som giver kiropraktorpatienter offentligt tilskud til konsultationer i telefon og video, gennemførte kiropraktorerne i Vanløse mange konsultationer over telefonen - men altså uden at kunne give deres patienter tilskud fra det offentlige. Nu hvor de kan tilbyde videokonsultationer, har de ikke haft konsultationer over telefon.

Det er gået godt, fortæller kiropraktor Anja Aabech om de nye videomøder:

"Teknikken har virket fint, men der har nogle gange været problemer med lydkvalitet - hvis folk har været på telefon, og folk kan godt have svært ved at sætte mobilen eller computeren, så vi kan se hele kroppen eller den del, der er relevant.”

”​Indtil videre ved jeg ikke, om min rådgivning og øvelsesinstruktion har virket, men jeg har fornemmelse af, at patienterne var tilfredse,” siger hun. 


Anja Aabech har fået de første erfaringer med konsultationer over video denne uge. Hun er uddannet cand.manu. fra Syddansk Universitet i 2007 og driver sammen med kiropraktor Helle Dalhoff Kiropraktisk Klinik Vanløse.

Hvem og hvordan?
De nye telepatienter i Vanløse har primært været babyer, men også et bredt udsnit af befolkningen med ondt i enten nakke eller ryg, har haft glæde af det, fortæller Anja Aabech, som både har siddet hjemme og i klinikken, når hun har gennemført konsultationerne.

Det er naturligvis et krav, at konsultationerne på telefon og video skal overholde GDPR og foregå over tilpas sikre forbindelser, fordi der udveksles følsomme og fortrolige personoplysninger.

Der er flere løsninger på markedet. De oplagte er Skype for Business eller dens afløser Microsoft Teams, som begge er fint krypterede og har velfungerende videoopkald. 

I Vanløse har de valgt Microsoft Teams, som kræver, at man inviterer patienten med et link, og patienten skal have downloadet programmet til sin computer eller mobil.

”Microsoft Teams virker helt perfekt. Der skal ikke bruges andet udstyr end en computer med kamera og mikrofon,” fortæller Anja Aabech og supplerer:

”Der var en del arbejde i at finde ud af, hvilket program vi skulle bruge - men vi blev rigtig godt hjulpet på vej af Janni Bangs vejledning (som ligger her på vores hjemmeside, red). Derudover skulle vi lige finde ud af, hvordan man oprettede et møde og sendte link, men det er egentlig ret let.”

Altid ringe først
Konsultation i telefon eller video er ikke noget, man bare kan bestille. Man skal først ringe til klinikken, som så vil vurdere, hvordan problemet skal håndteres.
Kiropraktorer skal - som resten af sundhedsvæsenet - kun tilse patienter i klinikken, som har brug for såkaldt kritisk behandling, men kan efter en faglig individuel vurdering afgøre, at problemet bør håndteres med en konsultation i telefon eller video.

Aftalen om tilskud til konsultationer i video og telefon er et midlertidigt tillæg til den faste overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening om tilskud til behandlinger hos kiropraktor.

Aftalen minder om dem, regionerne har indgået med bl.a. de praktiserende læger, psykologerne og fysioterapeuterne pga. Coronakrisen, hvor autoriserede sundhedspersoner som kiropraktorer kun fysisk i klinikken må tilse de patienter, der har et såkaldt kritisk behov for behandling.

Honoraret for de to nye ydelser ligger præcist mellem den afgrænsede og den almindelige undersøgelsesydelse, dog med to forskellige tilskud.

Indgår konsultationen i et pakkeforløb til patienter med nerverodstryk, er tilskuddet 40%, så patienten skal betale 177  kr. Men i de fleste tilfælde er den ikke del af et af disse pakkeforløb, og så er tilskuddet 18% - og det betyder, at patienten skal betale 241,90 kr for en konsultation i telefon eller video. Hertil kan patienten så trække evt. tilskud fra 'danmark' eller andre sundhedsforsikringer fra.

Hvad er din oplevelse af de to nye ydelser? 
”Jeg synes, vi bruger meget tid på at opfylde alle krav om anamnese, objektiv undersøgelse og rådgivning/øvelser, så timelønnen er noget lavere, end den jeg plejer at få.  hvis vi ser på tiden brugt, så synes jeg ikke, det er rimeligt. Jeg kan ikke nå at lave en anamnese, undersøgelse og rådgivning/øvelser på samme tid som i en almindelig opfølgende konsultation, og den ydelse er endda højere end videokonsultationen. Men jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at jeg bliver bedre/hurtigere, jo flere videokonsultationer jeg gennemfører.” 

Patienterne kan hjælpe til
Hvilke fordele - og hvilke udfordringer - er der ved den her slags konsultationer? 
”Vi har talt om, at fordelen er, at det giver mulighed for rådgivning og øvelser til folk, der ikke kan komme væk hjemmefra. Vi har tænkt på, om man evt. kunne bruge det til ældre og syge, som gerne vil have, at vi kommer hjem og behandler dem,” fortæller Anja Aabech.

”Ulempen er helt klart, at man ikke kan mærke og palpere, som vi plejer, men i dag fik jeg faktisk guidet en mor til at palpere SCM, og hun kunne mærke, den var stram på den side, jeg mistænkte. Så patienterne kan også hjælpe med hænderne."

"En anden stor ulempe er, at det er svært at få oprettet samme tillid som, når man mødes face-to-face. Det føles mærkeligt at smide tøjet foran en skærm i forhold til ude hos en kiropraktor eller læge,” fortæller Anja Aabech. 

Nu er det en midlertidig mulighed under krisen. Hvilken fremtid ser du for især videokonsultationer?
”Jeg håber, det er noget, vi kan blive ved med at bruge, især til de ældre, gangbesværede eller syge,” slutter Anja Aabech.

På baggrund af en krise

Som alle kiropraktorklinikker i landet er også Kiropraktisk Klinik Vanløse hårdt ramt af krisen.

Normalt beskæftiger klinikken de to indehavere samt en tredje kiropraktor og to sekretærer. Men klinikken har måttet sende de tre ansatte hjem
, og de to klinikejere – Anja Aabech og Helle Dalhoff - arbejder nu på skift. Så hvor de før var tre kiropraktorer, er der nu kun en kiropraktor om dagen i klinikken, og der er 15 minutter mellem hver patient, fortæller Anja Aabech, og uddyber: 

Har du en ide om, hvor meget klinikkens aktivitet er nu i forhold til før krisen?
”Den er meget lav. Måske en kiropraktor, der arbejder en halv dag, 4 dage om ugen.”

Vil I gøre brug af nogle af de økonomiske hjælpepakker fra regeringen?
”Ja. Lønkompensation, kompensation til selvstændige og kompensation for faste udgifter.”

Har I fundet på at gøre noget nyt?
"Indtil videre kun videokonsultation, som vi har formidlet på Facebook og Instagram."