87877140_M.jpg

Kroniske smertetilstande, dvs. smertetilstande som har været til stede i over 6 måneder, er hyppige, såvel i den danske befolkning som internationalt. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en nyhed om en ny rapport der afdækker smerteområdet. 

”Vores afdækning viser, at mange, der har kroniske smerter, gennemgår et langt og usammenhængende udredningsforløb og tilsvarende behandlingsforløb. Det skyldes blandt andet, at området er præget af en generel manglende viden om kroniske smerter både blandt sundhedsfaglige og blandt socialfaglige personer samt i befolkningen generelt. Derfor vil vi se på, hvordan vi kan styrke den viden, der er om smerter,” siger centerchef Marlene Øhrberg Krag fra Sundhedsstyrelsen.

Formålet med rapporten er at bidrage med et fagligt oplæg til en smertehandlingsplan, der skal tage afsæt i aktuelle afdækning af de væsentligste udfordringer og mulige indsatser på smerteområdet. Søren O'Neill, kiropraktor, PhD og konstitueret ansvarlig for Rygmedicinsk forskning på Rygcentet i Middelfart har deltaget i arbejdsgruppen.

Baggrund: I Finanslov18 blev aftalt en sundhedspulje på 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet.Som del af denne pulje har regeringen og Dansk Folkeparti afsat 14,3 mio. kr. til smerteområdet og sat Sundhedsstyrelsen til at udarbejde et fagligt oplæg til en national smertehandlingsplan på baggrund af en afdækning.

Se hele rapporten her