analysis-1010888.jpg

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en beskrivelse af, hvordan sundhedsprofessionelle i primærsektoren skal forholde sig, og hvilke patienter der kan modtages under COVID-19 epidemien.

DKF delte retningslinjen tidligere i dag den 17. marts kl 9 på siden om corona til kiropraktorer. Retningslinjen er en besked til alle autoriserede sundhedspersoner, og skal derfor læses af alle.

I beskrivelsen fremgår det, at kritiske funktioner i sundhedsvæsenet opretholdes.

I Sundhedsstyrelsens ikke udtømmende eksempler på kritisk funktion nævnes to funktioner, der er relevante i kiropraktorpraksis:

 1. Behandlingskrævende tilstande såsom akutte smertetilstande herunder fx rygsmerter og bækkenløsning
 2. Igangværende behandlingsforløb hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab

Sundhedsstyrelsen fastlår endvidere, at ikke-kritiske funktioner ikke skal varetages.

Se hele retningslinjen her

Det mener DKF
Den nye retningslinje giver anledning til, at kiropraktorerne - hver gang de skal se en patient - vægter smitterisiko og kritisk funktion.

"Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer viser stor tillid til, at primærsektoren kan efterleve myndighedernes hygiejnekrav og anbefalinger. Det er jeg glad for. Nu skal vi som sundhedsprofessionelle vise, at vi kan honorere denne tillid. Det betyder, at vi kiropraktorer skal tage en lang række forholdsregler, førend vi tager en patient ind," siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening, og fortsætter:

"For det første skal vi sikre, at vi ikke udsætter hverken os selv eller patienterne for smitterisiko. Det betyder ,at vi bliver nødt til at lave en grundig telefonvisitation, vægte kritisk funktion overfor smitterisiko og afvise alle patienter, der føler sig sløje. Derudover er det vigtigt, at antallet af patienter, der opholder sig i klinikken, er så lavt som muligt. Yderligere præcisering af fysisk indretning findes i retningslinjerne," siger Lone Kousgaard Jørgensen.


I de nye retningslinjer skal alle i praksissektoren vægte kristisk funktion og smitterisiko, forklarer Lone Kousgaard Jørgensen, formand for DKF. Foto: Anders Bach.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der et specielt afsnit - en boks - målrettet sundhedsprofessionelle. De overordnede krav og anbefalinger har ikke ændret sig afgørende de seneste dage, men dokumenterne opdateres løbende og kan hele tiden ændre sig,

"Det er afgørende vigtigt og jeres ansvar, at I følger med, læser og efterlever de retningslinjer, Sundhedsstyrelsen lægger ud. Vi i DKF holder naturligvis hele tiden øje med udviklingen i medierne og hos myndighederne, og vi linker og formidler, så hurtigt vi kan," slutter Lone Kousgaard Jørgensen.

OVERBLIK OVER RETNINGSLINJER (17/3)

TIL ALLE I DANMARK

 • Hvis du er rask – beskyt dig selv for at beskytte andre
  Følg rådene om håndvask og håndsprit. Vis hensyn og begræns fysisk kontakt og sociale aktiviteter.
 • Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask
  Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet.
 • Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage – ring til lægen 
  Ring først og mød ikke op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Beskyt dig selv og andre

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn


TIL SUNDHEDSPERSONER

Retningslinjer til praksissektoren
"Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæ-senet under COVID-19" (16/3)
Retningslinjerne ligger ikke på SST.dk endnu, men her hos DKF

Generelt til sundhedsprofessionelle

”Retningslinjer for håndtering af COVID-19” (version 12/3)”, som beskriver:Baggrund og epidemiologi, Visitation, Udredning på sygehus for COVID-19, Håndtering af patienter med COVID-19, Anmeldelse og fremtidig registrering: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Ansvar for at hindre spredning
”Personale og arbejdsgiveres ansvar i sundheds- og ældresektoren for at hindre smittespredning med COVID-19” (13/3) https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personale-og-arbejdsgivers-ansvar--i-sundheds-og-aeldresektoren-for-at-hindre-smittespredning-COVID

Når ansatte tilhører særlig risikogruppe
”Håndtering af COVID-19: Ansatte i sundheds-og ældresektoren der tilhører særlige risikogrupper” (version 13/3) https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Notat-frontpersonale-s%C3%A5rbare/SST-notat-frontpersonale-i-saerlig risikogruppe_15_03_20.ashx?la=da&hash=7BC8C0E617AC09410C79F0B712B17623AE65F70F

Om nære kontakter 
”Håndtering af COVID-19: Rådgivning vedrørende nære kontakter” (version 15/3): https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-marts/Haandtering-af-COVID-19-til-offentlig.ashx?la=da&hash=6C9F6B8ECB88660600F048053DCD83BBB57122BE

Andet

sst.dk/coronavirus

danskkiropraktorforening.dk/corona