back-4916984.jpg

For at sikre kvaliteten i patientens forløb er der behov for større indbyrdes kendskab og samarbejde mellem aktørerne på rygområdet. Derfor samler Enheden for Tværsektorielt samarbejde på Rygcenter Syddanmark repræsentanter fra de forskellige aktører i primær- og sekundærsektoren til nationalt rygsymposium, som man forventer bliver en tilbagevendende begivenhed. 

Det første finder sted 2. december på Milling Hotel Park i Middelfart.
*** OBS: Rykket til 28. april - læs mere *** (30/11, 2020)

Arrangørerne har sammensæt et program med centrale aktører og visionære forskere, som med udgangspunkt i egen forskning og praksis vil forsøge at svare på dagens spørgsmål: ”Lænderygsmerter - Hvor er vi, og hvor skal vi hen?”
"Det er vigtigt at alle faggrupper er repræsenteret," fortæller Kasper Ussing, koordinator fra Enheden for Tværsektorielt Samarbejde, Rygcenter Syddanmark, og opfordrer kiropraktorer til at deltage. 
Det Nationale rygsymposium henvender sig til alle sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer herunder læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter og sygeplejersker m.fl., samt andre som måtte have berøring med rygområdet.
PROGRAM
08.00 Kaffe og brød
09.00 Velkomst
Lægefaglig direktør Thomas Larsen, Sygehus Lillebælt
09.10 Nationale udfordringer og tiltag på rygområdet
Sundhedsstyrelsen
09.30 Rygpatienters tværsektorielle forløb
Professor Berit Schiöttz-Christensen
10.00 Smertesystemet og rygsmerter – skal vi måle smertefølsomhed i klinisk praksis?
Lektor Thorvaldur Palsson
10.45 Pause kaffe/te
11.15 Billeddiagnostik ved rygsmerter - hvornår er det relevant?
Professor Tue Secher Jensen
12.00 Spine surgery - indications, effect, prognosis: Contributions of the Spine Centre
Professor Leah Carreon
12.45 Frokost
13.30 Langvarigt rygbesvær: Hvem er i risiko og hvordan håndteres det?
Professor Alice Kongsted
14.15 Udfordringer og tiltag i rygpatientens forløb
Lars Henrik Larsen - Dansk Selskab for Fysioterapi
Claus Dam Nielsen - Dansk Selskab for Kiropraktik
Dorthe Hoeg - Nordfyns Kommune
Simon Mariussen - Lægefaglig konsulent Region Syddanmark
Gilles Fournier - Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Frederiksberg Hospital
15.05 Kaffepause
15.30 Panel debat
Moderator: Jakob Espesen, Ledende overlæge, Rygcenter Syddanmark
16.15 Afslutning af Det Nationale Rygsymposium

Dato: Onsdag d. 2. december 2020
Pris: 695 DKK
Tilmelding: https://llk.dk/jznh3l
Sted: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Yderligere info: national-rygsymposium@rsyd.dk eller sygehuslillebaelt.dk/wm525543

Det foreløbige program indeholder følgende oplægsholdere:
  • Sundhedsstyrelsen
  • Prof. Berit Schiøttz-Christensen
  • Lektor Thorvaldur Palsson
  • Prof. Tue Secher Jensen
  • Prof. Leah Carreon
  • Prof. Alice Kongsted
Der vil også være paneldebat med følgende aktører:
- Dansk Selskab for Kiropraktik
- Dansk Selskab For Fysioterapi
- Dorthe Hoeg – Afdelingsleder, Nordfyns kommune
- Simon Mariussen – Lægefaglig konsulent, Region Syddanmark
- Gilles Fournier – Rygansvarlig overlæge, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Frederiksberg Hospital

Det endelige program for symposiet følger.
PRIS: 695 kr. inkl. forplejning
KONTAKT: national-rygsymposium@rsyd.dk