_H4A1149 copy.jpg

Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag, der, såfremt det vedtages, vil gøre det muligt at få tilskud til fysioterapi uden henvisning. Forslaget er præcist magen til initiativet beskrevet i den foregående regeringens udkast til en sundhedsreform. Beslutningsforslaget blev førstebehandlet i Folketinget den 16. januar og bliver anden- og tredjebehandlet i marts/april. Efter førstebehandlingen tegner der sig et flertal for at afvise forslaget, primært som følge af de økonomiske implikationer. 

Du kan se beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti her (link til Folketingets hjemmeside)

De regeringsbærende partier - dvs Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten - har markeret at de er modstandere af forslaget, men de fleste af partier der stod bag reformforslaget før sommerferien er for. 

Dansk Kiropraktor Forening ser med interesse på sagen og glæder sig over, at der er kommer fokus på muskel-led-patienter. Men i DKF er er også bekymrede for at man ved at vedtage forslaget, lægger sig fast på en løsning som ikke gavner et flertal af muskel-led-patienterne.

- Det patienterne har brug for er hurtig udredning og den rigtige behandling. Ikke let adgang til en behandlingsform, som ikke nødvendigvis er den rigtige. Vi anbefaler derfor, at man i stedet ser på hele set-uppet for muskel-led-patienternes vej ind og ud af sundhedssystemet, siger Lone Kousgaard Jørgensen, Formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Derfor har DKF forfattet et brev som er sendt til udvalgte sundspolitikere og beslutningstagere. Læs brevet i sin helhed herunder:

------

Vedr. direkte adgang til fysioterapi:

Der er omkring 1,2 mio. danskere over 16 år med smerter i muskler og led. Det er smerter, der ofte fører til sygemeldinger og nedsat produktivitet. Behandlingen af danskerne i denne gruppe er i dag tilfældig og foregår både på hospitalerne, i almen praksis, hos fysioterapeuter, hos kiropraktorer og hos diverse mere eller mindre alternative behandlere, hvis de overhovedet modtager behandling og forebyggelse!

Omkostningerne til behandling af muskler og led ligger på svimlende 18 mia. kr. – hvert eneste år – til sygedagpenge, behandling i sundhedsvæsenet og nedsat produktivitet.

Samtidig ser man, at forskning i fx ryg- og nakkesygdomme kun får 0,88% af forskningsmidlerne - på trods af at de er de mest byrdefulde lidelser (https://ugeskriftet.dk/nyhed/forhindringslob-forskere-forste-udfordring-skaffe-penge). Kort sagt:  der er milevid forskel på hvad folk fejler og hvad der prioriteres i sundhedsvæsenet, både i forhold til behandling, til forebyggelse og viden

Det glæder derfor Dansk Kiropraktor Forening, at der med Dansk Folkepartis beslutningsforslag B21 om direkte adgang til fysioterapi nu kommer fokus på muskel-led-patienterne. Vi er ligeledes enige med Danske Fysioterapeuter i at forsøget omkring henvisningsfri fysioterapi i Region Hovedstaden er for kort og for snævert og at det derfor vil have en meget begrænset værdi som beslutningsgrundlag ift. direkte adgang.

Dansk Kiropraktor Forening anbefaler at man i stedet ser på hele setuppet for muskel-led-patienternes vej ind og ud af sundhedssystemet. Desuden ønsker vi at advare mod at fokusere på en monofaglig snuptagsløsning for en i virkeligheden meget begrænset andel af de mange muskel-led-patienter.

Det er i vores optik væsentligt at man i stedet for at fokusere midlerne på én faggruppe, ser på patienternes behov. Det patienterne har behov for er hurtig udredning og den rigtige behandling. Ikke let adgang til en behandlingsform, som ikke nødvendigvis er den rigtige.

Hvis den store udfordring for danskere med smerter og nedslidning skal løses og uligheden i sundheden blive mindre, er det ikke nok at fjerne et henvisningskrav. Det er nødvendigt at optimere udnyttelsen af de nuværende behandlingsressourcer på tværs af professioner og sektorer, og i højere grad sikre patienterne den rigtige behandling første gang.

Venlig hilsen

Lone Kousgaard Jørgensen

Dansk Kiropraktor Forening