Velkommen håndtryk aftale.jpg

På baggrund af Danica Sundhedssikrings opstart af samarbejde med Fysio Danmark, som Danica har erstattet Falck Health Care med, har DKF haft møde med Fysio Danmark vedrørende samarbejdet med kiropraktorerne. Samarbejdet mellem Danica og Fysio Danmark går i luften den 1. februar 2020.

DKF har indsamlet de mange gode tilbagemeldinger fra medlemmer, der allerede har været i kontakt med Fysio Danmark, og sammen med erfaringer fra sammenlignelige samarbejdsparter, har DKF indledt dialog med Fysio Danmark om udarbejdelse af samarbejdsvilkår, der kan danne grundlag for lokale forhandlinger om fremtidigt samarbejde.

Dialogen pågår fortsat, og DKF forventer at kunne drøfte samarbejdet i bestyrelsesregi ultimo januar, og melde kollektivt ud til alle medlemmer primo februar.

For så vidt angår drøftelserne vedrørende Danicas manglende dækning af speciale 64-ydelser, så er DKF fortsat i dialog med Danica om emnet, og har fremsendt oplysninger om specialets indhold mv. til Danica.