04c.jpg

Af Dansk Kiropraktor Forenings målprogram, Rygraden i det danske samfund 2018-22, fremgår det at foreningen vil arbejde for mere lighed i det danske sundhedsvæsen – og at der skal udvikles målrettede lighedsskabende initiativer.

Det er blandt andet derfor, at der henover det sidste års tid har været afholdt i den række møder vedrørende socialkiropraktik – senest den 7. januar i år.

Dansk Kiropraktor Forening har desuden kort før jul anmodet om at blive partner i den nystiftede Alliance mod social ulighed i sundhed. Anmodningen blev imødekommet den 20. januar i år.

Alliancen mod social ulighed i sundhed er en ’forening’, der vil sætte fokus på vigtigheden af at mindske social ulighed i sundhed. Alliancen mod social ulighed i sundhed forpligter sig til ét eller flere af nedenstående mål:

  • Alliancepartnerne udvælger fokusområder og sætter mål for, hvordan organisationen kan mindske social ulighed i sundhed
  • Alliancepartnerne kan afprøve løsninger, der har til formål at udligne sociale forskelle i borgeres og patienters udbytte af forebyggelses-, opsporings-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser på et evidensbaseret og datadrevet grundlag
  • Alliancepartnerne kan iværksætte konkrete initiativer, der bidrager til omsætning af viden til praksis
  • Konkrete tiltag, der virker, søges udrullet i større skala. Alliancens partnere deler løbende erfaringer og læring til inspiration for hinanden og andre på alliancens hjemmeside.

Alliancen er et samarbejde mellem en lang række organisationer, herunder fx Lægeforeningen, Dansk Regioner, DGI, Danske Handicaporganisatiooner og nu altså også Dansk Kiropraktor Forening.

Læs mere om Alliancen her https://www.cancer.dk/ulighedisundhed/om-alliancen/