bærbar og stetoskop.jpg

Region Syddanmark er på vegne af Danske Regioner ansvarlig for at implementere RSI-projektet ’Den Nationale Henvisningsformidling’ (DNHF), der har til formål at understøtte patientens ret til det frie valg af behandler i primærsektoren. DNHF erstatter ’Henvisningshotellet’ (REFHOST), der i dag anvendes til samme formål.

Adgang for behandler med og uden ydernummer
Hvis du er behandler med et ydernummer, og har et medarbejdersignatur (NEMID Erhverv), vil du automatisk få adgang til DNHF via dit fagsystem til at hente en henvisning inden for dit eget fagspeciale.

Behandler uden ydernummer finder information på www.dnhf-info.dk

Test din adgang på DNHF
Du kan allerede nu logge ind på www.dnhf.dk og fremsøge en testhenvisning. På www.dnhf-info.dk kan du få oplyst, hvilke testhenvisninger du kan fremsøge. Har du problemer med at logge ind på DNHF og fremsøge testhenvisningen, skal du kontakte DNHF Support.

Du skal være særlig opmærksom på, at du er registreret korrekt i SOR-EDI, da DNHF modsat REFHOST anvender dette register til at afgøre, om du kan modtage henvisninger. Dette er afgørende for, om du vil kunne hente/modtage en henvisning fra DNHF inden for dit specialområde i dit fagsystem.

> Hvis din systemleverandør varetager opgaven med at opdatere SOR-EDI, skal du ikke foretage dig noget.
> Hvis du selv er ansvarlig for at opdatere SOR-EDI, kan du finde hjælp i vejledningen på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside:
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-organisationsregistrering/registrering-i-SOR-EDI.

 

Support
Systemleverandøren CGI Danmark A/S
varetager supporten af DNHF.
Telefontid 8-16 på hverdage.
Telefonnummer.: + 45 44 82 79 64
E-mail: dk.dnhf-support@cgi.com

 

Hold dig opdateret på
www.dnhf-info.dk
På www.dnhf-info.dk kan du finde rigtig
meget information, blandt andet:
 hvordan bliver jeg klar til DNHF?
 brugervejledninger
 pjecer
 svar på ofte stillede spørgsmål
 supportoplysninger
 implementeringsplaner
 og meget mere.

Få mere information fra din
systemleverandør
Hvis du er i tvivl, om skiftet fra REFHOST til
DNHF kommer til at påvirke arbejdsgangen
i dit fagsystem, skal du kontakte din
systemleverandør.
Din systemleverandør vil løbende holde dig
opdateret med forbedringstiltag i DNHF.