Sekretær.jpg

På grund af COVID-19 blev DKF's og HK's forhandlinger om overenskomsten for kliniksekretærer afbrudt og udskudt. Nu er processen genoptaget, og der er lagt en plan. Første forhandlingsmøde er 24. juni.

De klinikejere, der har tiltrådt HK overenskomsten, inviteres til at komme med input. De modtager en mail herom i dag, men kan blot sende deres input eller forslag til DKF's chefjurist Gitte Sauerberg på gs@danskkiropraktorforening.dk - SENEST 9. juni.

Her finder du den nugældende overenskomst for kliniksekretærer: danskkiropraktorforening.dk/klinik/personalejura-sekretaerer/overenskomst/