Emma Blom formand FNKS.jpg

"De fleste biomekkere får virtuel undervisning via Zoom, dog er noget undervisning sat på pause. Dette gælder især den praktiske undervisning. Det betyder, at noget undervisning og nogle eksamener er udskudt til august måned," fortæller stud.manu. Emma Blom Engelsholm, som er ny formand for FNKS (Foreningen af Nordiske kiropraktorStuderende).

Det er en nyhed i sig selv, at hun overtager formandsposten efter Jack Starche, der har siddet 2 år i formandsposten.

Men det er klart, at vi lige må høre hende fortælle lidt om, hvordan krisen viser sit grimme ansigt på studiet.

"Jeg tror, at mange studerende har været en del forvirrede i starten af det hele. Vi havde eksamener i slutningen af marts/start-april, hvor eksamensformen skulle godkendes af dekanen. Derfor var der stor forvirring omkring, hvorvidt eksamenenerne i første omgang kunne blive afholdt og senere hen hvordan."

"De studerende har været meget tålmodige og har taget udfordringen med stiv arm. Vi har i bestyrelsen været i god dialog med studieledelsen om, hvordan vi bedst løser udfordringerne."

"Jeg tror, at der er kommet lidt mere ro på nu. For de fleste fag fungerer undervisningen på Zoom fint, men der er selvfølgelig også en del mangler ved denne form for undervisning. Den praktiske undervisning kan som sagt ikke ske virtuelt, og for de studerende, der har demonstrationer på vådsalen, kan have sværere ved at skabe et overblik, over de strukturer der kigges på."

"Vi har heldigvis en masse gode frivillige i foreningen, der trods omstændighederne kæmper for at holde arrangementer og palpationsundervisning for deres medstuderende," forklarer den nyudpegede formand for FNKS.

 

Emma Blom Engelsholm er langt fra et ubeskrevet blad i FNKS.

Hun har siddet i bestyrelsen de sidste to år, og så er hun i gang med 7. semester (K2) på klinisk biomekanik. Om bestyrelsens arbejde fortæller hun:

"Vores prioriteter ligger fortsat på at skabe et godt studiemiljø for de studerende på klinisk biomekanik - både fagligt og socialt. Vi lægger fortsat vægt på, at vi er en forening af studerende for studerende. Desuden vil vi gerne tage hånd om vores dygtige frivillige i foreningen, som gør et virkelig godt stykke arbejde," fortæller hun og fortsætter:

"I bestyrelsen har alle en ansvarspost, som vi hver i sær tager hånd om. Som formand holder jeg styr på alle trådene i bestyrelsen og i foreningen, og skaber et større overblik.

Hvad synes hun, at hun får ud af at være studenterpolitisk aktiv?
  
"Man får et større indblik i, hvad der sker på uddannelsen. Vi er jævnligt i kontakt med studieledelsen og får derfor relevant viden om, hvad der sker. Man skaber en masse kontakter med færdigtuddannede kiropraktorer fra hele landet - både pga. kontakten med NIKKB, men også når vi er ude til bl.a. årsmøde, Faglig Kongres og Lægedage," forklarer Emma Blom Engelsholm.

"Desuden får man et helt specielt fællesskab med de øvrige medlemmer af bestyrelsen."


DKF ønsker Emma Blom Engelsholm god arbejdslyst som formand og sender en masse tak til Jack Starche, der har gjort et rigtigt godt arbejde som formand de sidste to år og nu skal hellige sig de sidste år af studiet. Han er dog ikke helt ude af bestyrelsesarbejdet, men er suppleant sammen med Trine Kaa Stæhr.  

 
Resten af FNK's nye bestyrelse ser således ud:

Formand: Emma Blom Engelsholm

Næstformand: Frederik Godthåb (nyvalgt)

Kasserer: Mette Gregersen

Udvalgskontakt: Kristian Engquist (nyvalgt efter et års rejsepause)

NIKKB-kontakt: Asger Teichert Mortensen

DKF-kontakt: Nadia Bakkegaard (nyvalgt)

PR-ansvarlig: Kristine Ruby

Suppleanter: Jack Starche og Trine Kaa Stæhr


Inge Strøh Hvidkær og Mikkel Møller Christinsen har efter hhv. 1 og 3 års arbejde valgt at stoppe i bestyrelsen.

 

Læs mere om FNKS her www.fnks.org