180383610.jpg

Dansk Kiropraktor Forening og HK har indgået aftale om fornyelse af overenskomst om kliniksekretærer. Nu skal aftales godkendes af de af klinikkerne, der har tiltrådt overenskomsten

Torsdag den 12. november mødtes repræsentanter for Dansk Kiropraktor Forening og HK for at forhandle overenskomst mellem Dansk Kiropraktorforening og HK Privat for kliniksekretærer. For DKF deltog Gunvor Jørnsgaard (formand for Klinikejerudvalget) samt direktør Jakob Bjerre og Chefjurist Gitte Sauerberg.

Allerede ca kl 16, efter omtrent 7 timers forhandlinger var der enighed om en fornyelse af overenskomsten. Den nye aftale lægger sig tæt op af de netop indgåede overenskomster ml HK og Danske Fysioterapeuter og HK og Tandlægeforeningen. Overenskomsten gælder i tre år fra den 1. april 2020.

Ved forhandlingen blev der aftalt:

- en stigning af grundlønnen på alle løntrin med:

  • 411 pr. 1.4.2020
  • 411 pr. 1.4 2021
  • 411 pr. 1.4 2022

- en stigning i betalingen for forskudt-tids-tillæg med

  • Pr. 1. april 2020 kr. 40,64 pr. time,
  • Pr. 1. april 2021 kr. 41,29 pr. time,
  • Pr 1. april 2022 kr. 41,95 pr. time.

- en stigning i fritvalgsordningen med 1 procentpoint pr. år i perioden således at den udgør:

  • 4% pr. 1.4 2020
  • 5% pr. 1.4 2021
  • 6% pr. 1.4 2022

- en stigning fra 1% til 2% til at anvende midler fra fritvalgsordning til feriedage/frihed, hvilket betyder, at det nu er muligt af udtage 4 dage fra fritvalgsordningen til feriedage/frihed.

- En ret til at anvende fritvalgsordning til en yderligere fraværsdag i forbindelse med barnets sygeperiode og en mulighed for, efter aftale med arbejdsgiver, at anvende yderligere fritvalgsmidler til pasning af barn ifm. barnets sygeperiode. Herudover en mulighed for at anvende fritvalgsmidler ved ledsagelse af barn til læge, tandlæge eller kiropraktor samt ved institutionsskifte.

- 3 ugers betalt forældreorlov til den forældre, der ikke afholder barselsorloven.

- Frihed til, efter aftale med arbejdsgiver, for arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af HK til deltagelse i HK kurser vedr. arbejdsmiljø mod kompensation til arbejdsgiver for lønudgift.

- Tilføjelse til ansættelseskontrakt-skabelon om, at kliniksekretæren i tilfælde af sygdom loyalt skal medvirke ved opfølgning fra kommune/jobcenter og således ikke modarbejde arbejdsgivers muligheder for at opnå sygedagpengerefusion

Det nærmere aftalegrundlag vil blive fremsendt til de stemmeberettigede snarest muligt.

Den 25. november afholdes et virtuelt informationsmøde om overenskomstaftalen for de medlemmer der har tiltrådt overenskomsten. De nærmere omstændigheder om mødet meldes ud snarest muligt. Kun klinikker der har tiltrådt overenskomsten kan deltage i mødet.

Umiddelbart efter informationsmødet sendes aftalen til urafstemning blandt de klinikker, der har tiltrådt overenskomsten.