Kiropraktorerne 001.png

Da Corona-krisen satte ind i midten af marts, blev der lukket ned for størstedelen af aktiviteten hos landets kiropraktorer. For at få mere konkret viden om krisens omfang udsendte DKF et spørgskema – nedenfor og i de vedhæftede dokumneter kan du se hvordan landets kriopraktorer har oplevet krisen.

Generelt kan man sige at fyringer, nedsat tid og lønnedgang har ikke været redskaber klinikkerne har benyttet i stor stil. Fx var kun 6% af de ansatte medlemmer afskediget på det pågældende tidspunkt, hvor undersøgelsen blev lavet hvilket var i 6. uge af Corona nedluk.

Kun 10% af 89 klinikker, der har svaret, har måtte afskedige ansatte – og kun 2% af disse har måtte fyre 50-100% ansatte. Dertil kommer, at langt de fleste på daværende tidspunkt (70%) ikke forventer at skulle fyre flere i løbet af de næste tre måneder.

- jeg har hørt om massefyringer og skyhøje tal for nye i arbejdsløshedskøen. Jeg har ikke tænkt der ville være mange kiropraktorer iblandt, men jeg da alligevel rigtigt lettet over at læse, at afskedigelser ikke har været nødvendige i langt de fleste tilfælde,” siger Lone Kousgaard Jørgensen, der også er glad over at se, at de fleste klinikker har søgt om støtte fra regeringens hjælpepakker – selvom det er uvist, hvor stor en hjælp de reelt er.

Kun 10% af klinikkerne svarer, at de på daværende tidspunkt ikke har søgt støtte fra nogen ordning. Flest har søgt lønkompensation, men lige så mange har søgt hjælp fra de to andre ordninger til selvstændige (faste udgifter +  midlertidig kompensation for tabt omsætning den anden). 23% har søgt om udskydning af moms/A-skat/AMB.

Halvdelen (47%) vurderer, at hjælpen er stor eller meget stor, mens 28% vurderer den hverken lille eller stor. Kun 26% vurderer hjælpen er lille eller meget lille.

Der var på daværende tidspunkt i klinikkerne en stor bekymring for, om patienterne ikke kom tilbage til kiropraktorpraksis, og ligeledes er der bekymring for at bookingen af luft ml patienterne, vil gøre det vanskeligt at nå op på vanlig aktivitet.

- Så stor en krise vil sætte spor i lang tid hos langt de fleste. Det er der ingen tvivl om. Noget vil blive forandret for evigt, siger Lone Kousgaard Jørgensen, og fortsætter:

- Vi må se, hvad fremtiden bringer. Jeg er allerede mere optimistisk, fordi vi har set, at patienterne har haft brug for vores behandling, mange har benyttet vores kriseberedskaber i klinikkerne og nu vender hverdagens patienter også tilbage, hvilket både gavner dem og den kristisk pressede økonomi i klinikkerne, som jo hænger sammen.”

 

Læs resultaterne for den individuelle undersøgelse her

Læs resultaterne for klinikundersøgelsen her

 

FAKTA OM UNDERSØGELSE

21. april modtog de 637 erhvervsaktive af foreningens medlemmer, inkl. medlemmer midlertidigt ude af erhverv som fx arbejdsløse eller på orlov, samt alle 235 klinikker et spørgeskema. Vi modtog svar fra 89 klinikker, der kun skulle sende et svar pr klinik, og fra 323 medlemmer. Det gav en svarprocent på 34 på klinikundersøgelsen og på 51 i den individuelle undersøgelse.

Undersøgelsen løb i 7 dage og gav viden om, hvordan kiropraktorerne er ramt af krisen - både individuelt og som selvstændige erhvervsdrivende.