Sommerferie.jpg

Reglerne om ferieforskud gælder kun i 2020 og kaldes derfor Ferieforskud 2020 eller fondsferiedage.

Ferieforskud er et engangsbeløb til lønmodtagere, som har optjent mindre end 8,4 feriedage til ferieåret fra den 1. maj til 31. august 2020. Der er ikke tale om et udvidet antal feriedage.

For at få Ferieforskud 2020, skal den enkelte lønmodtager:
• have arbejdet højst 4 måneder i perioden 1. januar til 31. august 2019. Det gælder alle typer af beskæftigelse, også fx deltidsansættelse eller studiejob
• have haft lønindkomst i perioden 1. september til 31. december 2019
• holde fondsferiedagene i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Lønmodtagere kan søge forskuddet fra den 3. april her på Borger.dk/feriemidler