23365065_ml.jpg

Flere danskere end nogensinde før besøgte en kiropraktor i 2019. Det betyder at der i 2019 var 382.218 danskere der besøgte en kiropraktor – eller en forøgelse på omtrent 14% i løbet af de sidste 10 år.

Fremgangen overgår også i 2019 befolkningsudviklingen og for første gang ryger andelen af danskere der går til kiropraktor op over 6,5 %. 

De senere år har patientfremgangen ikke været fulgt til dørs af en tilsvarende omsætningsfremgang, men i år er bøtten vendt, og for første gang i 4 år er omsætningen, målt på offentlige udgifter til kiorpraktik, atter stigende.

Det samme gælder de offentlige udgifter pr patient, der i 2019 stiger med næsten 3 % i forhold til 2018. Det tyder på at antallet af konsultationer der i en årrække har været faldende, nu igen peger den rigtige vej. De præcise tal, fordelt på alder og antallet af kiropraktorbesøg opgøres dog først i juni.

I forhold til §64 har der i 2019 også været pæn fremgang. Ialt 9927 patienter blev indrulleret i et pakkeforløb - det er ca 15 % mere end sidste år, men stadig et stykke fra målet på 15.000.