128983148_M.jpg

Som den første organisation for kiropraktorstuderende nogensinde har FNKS tiltrådt the International Clinical and Professional Chiropractic Education Position Statement (EPS).

Erklæringen beskriver, hvad man mener, er fundamentet for en god kiropraktoruddannelse: en uddannelse, som giver den nyuddannede kiropraktor kompetencer til at varetage det muskuloskeletale område ud fra en patient-centreret tilgang med fokus på den biopsykosociale model, underbygget af bedste tilgængelige evidens.

”Vi syntes, det er et stærkt og vigtigt signal at sende til omverdenen, hvad vi i FNKS og som studerende på SDU mener, er indeholdt i en god kiropraktor-uddannelse, og hvad vi kræver af en sådan,” udtaler formand for FNKS (Foreningen af Nordiske KiropraktorStuderende) Jack Starche.

”Det var egentligt en relativt let beslutning for os at skrive under, da vi ikke kan se nogen gode argumenter for at lade være.”

EPS siger også, at en god kiropraktoruddannelse skal forberede den studerende til at samarbejde med andre faggrupper for patienternes bedste. De danske kiropraktorstuderende viser altså med deres underskrift, at der er en rolle for dem at spille i det danske sundhedsvæsen i tæt samarbejde med både læger, fysioterapeuter, sygeplejesker osv.

At holde fast i pseudovidenskabelige principper har ingen plads i et moderne sundhedsvæsen. Jeg håber, at flere studenterorganisationer følger efter, jo før jo bedre
Hvad er Education Position Statement?
  • En erklæring, som konkretiserer hvad god kiropraktoruddannelse er
  • Formuleret af europæiske og en sydafrikansk uddannelsesinstitution i 2014 og 2015 ved møder holdt af World Federation of Chiropractic
  • Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet var med til at udarbejde erklæringen og derfor blandt de første medunderskrivere
  • Tager afstand fra vitalistiske teorier om, at subluxationskompleks kan forårsage sygdom og fra uetiske måder at praktisere på, med fx meget højt antal patienter pr. behandler, åbne behandlingsrum og behandling/teknikker uden videnskabeligt belæg
    Læs det her

Flere forskere inden for det muskuloskeletale område har tilkendegivet deres fulde støtte til de danske kiropraktorstuderenes underskrift.

”Jeg er glad og stolt over, at de danske kiropraktorstuderende har skrevet under på International Clinical and Professional Chiropractic Education Position Statement, som den første studenterorganisation i verden. Dermed slutter de sig til 14 kiropraktoruddannelsesinstitutioner fra Europa, Asien, Afrika, Australien og Nordamerika og siger, at ”kiropraktikuddannelse skal anerkende den biopsykosociale model for sundhedspleje og understøttes af biologisk troværdige teorier og peer-reviewed forskning. Det skal omfavne værdien af klinisk erfaring, delt beslutningstagning og en patientcentreret tilgang,”” siger professor på SDU Jan Hartvigsen og supplerer:

”At holde fast i pseudovidenskabelige principper har ingen plads i et moderne sundhedsvæsen. Jeg håber, at flere studenterorganisationer følger efter, jo før jo bedre.”

Siden nyheden kom ud på de sociale medier, har de danske kiropraktorstuderende også modtaget skulderklap fra flere andre lande, heriblandt Holland og Storbritannien.

”Vores håb er, at vi med vores underskrift kan sætte nogle tanker i gang blandt vores studenter-kolleger på andre kiropraktoruddannelser rundt omkring i verden, og på sigt fører det måske til, at andre studenterorganisationer skriver under på EPS.”