IMG_1869.jpg

"Til trods for veldokumenteret viden om at det ikke findes ”den korrekte siddestilling” eller ”den korrekte måde at løfte på ”, implementeres denne type ergonomiske råd i høj grad på arbejdspladser i Danmark," skriver forskerne fra Det Nationale Netværk for Sundhed i Muskler og Led i søndagens udgave af Politiken.

Indlægget er også tweetet af Jan Hartvigsen og KIROPRAKTORENS konto, så der kan du finde det og retweete det.

Forskerne er professor, kiropraktor Jan Hartvigsen, professor, fysiolog Andreas Holtermann, professor, praktiserende læge Janus Laust Thomsen, professor, reumatolog Berit Schiøttz-Christensen og professor, fysioterapeut Ewa Roos,

Forskergruppen gør også opmærksom på, at på trods af at de fleste mennesker med ondt i nakken angiver, at deres arbejde spiller en væsentlig rolle for deres smerter, er der stort set ingen kommunikation eller koordinering mellem indsatser på arbejdspladsen og i sundhedssystemet.

"Dansk forskning viser, at ledere på arbejdspladser ofte opfatter sundhedssystemet som en barriere for tilbagevenden til arbejdet snarere end en hjælp," skriver de og de spørger:

"Hvordan kan det være, at det står så slemt til med samfundsbyrden fra smerter, når vi har brugt milliarder af kroner på at få verdens måske bedste arbejdsmiljø, verdens bedste sundhedssystem, og verdens bedste velfærdsstat?"

Deres pointe er, at 
indsatsen i Danmark ikke blot er mangelfuld. Den er på en række punkter forfejlet:

  • Vi implementerer ikke viden i sundhedssystemet: Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2015 og 2016 Nationale Kliniske Retningslinjer (https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/nyopstaaede-nakkesmerter), hvor man anbefaler, at tryghedsskabende information, øvelses og træningsterapi samt manuelle ledmobiliserende teknikker skal tilbydes borgere med nakkesmerter frem for smertestillende medicinsk behandling. Intet er gjort i det danske sundhedsvæsen for at implementere disse anbefalinger.

  • Sundhedssystemet og arbejdspladserne kommunikerer ikke: På trods af at de fleste mennesker med ondt i nakken angiver, at deres arbejde spiller en væsentlig rolle for deres smerter, er der stort set ingen kommunikation eller koordinering mellem indsatser på arbejdspladsen og i sundhedssystemet. Dansk forskning viser, at ledere på arbejdspladser ofte opfatter sundhedssystemet som en barriere for tilbagevenden til arbejdet snarere end en hjælp.

  • Vi giver danske arbejdspladser og medarbejdere forkerte råd om ergonomi: Til trods for veldokumenteret viden om at det ikke findes ”den korrekte siddestilling” eller ”den korrekte måde at løfte på ”, implementeres denne type ergonomiske råd i høj grad på arbejdspladser i Danmark.

  • Vi forsker nærmest ikke i forebyggelse og behandling: Vi mangler den samlede nationale indsats omkring forskning i nakkesmerter og muskel- og led sundhed, der er nødvendigt for at skabe grundlaget for styrket forebyggelse og behandling

Anledningen for deres indlæg i Politiken søndag er ny rapport publiceret i British Medical Journal. Den konkluderer, at næsten 300 millioner mennesker i verden lider af smerter i nakken - og at der hvert år kommer 65 millioner nye til. 

Sygdomsbyrden fra nakkesmerter er særlig høj i Danmark.

Ifølge Sundhedsprofilen 2017 har 175.000 danskere lidt af smerter i nakken bare inden for de sidste 2 uger, og smerterne rammer fortrinsvis dem med kortvarige uddannelser. Sygdomme, skader og problemer med muskler og led - herunder nakkesmerter – udgør hele 43% af de samlede udgifter til erstatning for erhvervssygdomme.

Læs indlægget her (billedfil)