23365065_ml.jpg

Tirsdag den 14. april offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet. Planen gælder fra mandag den 20. april og skal revurderes medio maj. Nedenfor finder du en kort Q&A der forhåbentlig giver svar på nogle af dine spørgsmål.

Sent natten til fredag  17. april  blev Folketingets partier enige om en yderligere genåbning af liberale erhverv. Kiropraktorerne er blevet nævnt i den sammenhæng, men det vurderes ikke i skrivende stund, at aftalen får indflydelse på den allerede udmeldte omstilling.

Sundhedsstyrelsen forventes at udsende yderligere retningslinjer i løbet af få dage. I det hele taget kan der ske ændringer fra time til time - DKF følger naturligvis hele tiden med.

Spørgsmål og svar

Er der overhovedet nogen forandring fra de tidligere retningslinjer som Sundhedsstyrelsen har udsendt?
Ja. Begrebet ’kritisk funktion’ er gået fra være den altafgørende styringsmekanisme til stort set at være erstattet af begrebet ’konkret faglig vurdering’.

Det vil i hver enkelt klinisk situation være et konkret fagligt skøn (fra læge, tandlæge mv.), der ligger til grund for en vurdering af om en given behandling kan og skal gennemføres. I vurderingen vil fx indgå alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden, samt risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette. I vurderingen skal også indgå risikoen for, at sygdommen bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder og i hvilket omfang livskvaliteten og funktionsevnen er påvirket mv

Betyder planen at vi nu skal behandle som vi gjorde før den 11. marts?
Almen praksis, speciallægepraksis samt øvrige praksisfunktioner kan som udgangspunkt genoptage den vanlige aktivitet, dog fortsat med fokus på det overordnede hensyn om at minimere risiko for smittespredning. Visiteret adgang gør sig fortsat gældende, ligesom innovative tiltag som fx telefon- og videokonsultation, konsultation via Min Læge mv. fastholdes. Den primære konsultationsform skal være telefon- eller videokonsultation, i det omfang det er muligt.

Skal vi se alle patienter nu?
Nej. Patienter med øvre luftvejssymptomer, der kunne være COVID-19, skal fortsat ikke ses. Derfor opretholdes telefonvisitation foreløbigt.

Brug af elektronisk booking bør i den forbindelse kun bruges, hvis patienter der booker tid kontaktes telefonisk inden ankomst.

Hvilke forholdsregler skal vi tage?
Der skal fortsat være bredt fokus på at undgå smittespredning i sundhedsvæsnet, således både fastholdelse af sociale regler og adfærdsregulering, indretning af lokaler, færre fremmødetider, ændrede konsulationsformer mv. Men også særlige forholdsregler omkring visse procedurer, som kræver særlige omstændigheder pga. øget smitteeksponering.

Reduktion af smitterisiko skal således fortsat prioriteres som anført i Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet.

Det er fortsat ikke et krav, at kiropraktorer bruger værnemidler udover det er i forvejen skal benyttes, dvs handsker i forbindelse med kæbebehandling og rektalundersøgelser.

Hvilke sygdomme skal vi behandle?
Eksempler fra Sundhedsstyrelsen er:
- Akutte smertetilstande betinget af smerter i nakke/hoved og bevægeapparatet med betydeligt påvirket funktionsevne, herunder bækkenløsning
- Igangværende behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat, herunder varigt eller længerevarende funktionsevnetab

Efter konkret faglig vurdering skal følgende tilbydes: Nye forundersøgelser og igangværende behandling af tilstande, som patienten har levet med længe og som ikke er helbredstruende, fx behandlinger af kronisk træthed, koncentrationsbesvær mv.

Er der noget vi ikke må?
Det er blot sundhedsfremmende gruppeindsatser, fx til gravide og børn såsom fødselsforberedelse, barselsgymnastik, babytræning der skal udsættes.

Funktioner, der ikke er rettet mod at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne, skal fortsat ikke prioriteres ud fra et hensyn om at reducere sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning i samfundet. Det drejer sig fx om kosmetiske operationer, hvor der ikke ligger et egentligt helbredsproblem til grund.

Kan vi teste vores personale for COVID-19?
Der er, skriver Sundhedsstyrelsen til DKF 16. april, ikke umiddelbart planer om at indføre mulighed for dette, da det som udgangspunkt ikke anbefales at udføre test for COVID-19 hos personer uden symptomer, da testens sensitivitet bl.a. afhænger af, at patienter har fremtrædende symptomer og at prøven tages korrekt.
Test for COVID-19 følger Sundhedsstyrelsens gældende retningslinje, som I kan se her