Velkommen håndtryk aftale.jpg

Baggrunden for hasteansættelsen var, at den tidligere chefjurist Louise Sommer havde skiftet job 1. marts, så sekretariatet derfor var uden jurist, da Covid-19 lukkede landet ned.

17. marts startede cand.jur. Gitte Sauerberg fra sin hjemmearbejdsplads på sin bopæl og blev kastet ud i at lære kiropraktorerne, DKF og professionen at kende, mens hun skabte sig overblik over nye hjælpepakker og de ansættelsesretlige aspekter af krisehåndteringen ude i klinikkerne. 

Fra i dag 1. maj er hun fastansat som DKF’s chefjurist, der varetager foreningens interesser med ”sundhedsjuridiske briller”.

Udover at rådgive om ansættelsesforhold og ”klinikjura” indebærer det at medvirke til fortsat udvikling af kiropraktorområdet som en integreret del af sundhedsvæsenet. Det betyder samarbejde med offentlige myndigheder, regionerne, faglige organisationer og kiropraktorstandens egne miljøer, men også med private aktører som fx forsikringsselskaber.

Med arbejdsret som spidskompetence og erfaring fra faglige organisationer på både det private og offentlige område samt selvstændige og ansatte er hun godt klædt på til opgaven.

Om Gitte
Gitte Sauerberg er uddannet jurist fra Københavns universitet i 2002. I et års tid har hun drevet virksomheden HRjur.dk, som rådgiver små og store virksomheder inden for primært personalejura, men også GDPR i mindre omfang. Hun har bl.a tidligere været ansat Uddannelsesforbundet (faglig organisation for lærere på ungdomsuddannelser), HK og Finansforbundet hvor hun arbejdede med forhandling, rådgivning og undervisning.

Når Gitte ikke er på arbejde, bruger hun tiden sammen med sine nu voksne børn – ofte på Amager, hvor hun bor. 

DKF byder hende varmt velkommen og glæder sig over at samarbejdet nu er blevet fast.

DKF's sekretariat består af i alt syv medarbejdere - en direktør, en kommunikationschef, en chefjurist, to konsulenter og to administrative.  Alle arbejder primært hjemmefra grundet krisen, men er begyndt at være på kontoret i Akademikerhuset, hvor der må være 1-2 ad gangen, som dog ikke må dele kontor.