videokonsf.png

I forbindelse med COVID-19 håndteringen belv der i foråret etableret en midlertidig videoløsning via Sundhed.dk og i en selvstændig app ’Videokonsultation’, som kan anvendes af en række behandlere på praksisområdet – praktiserende psykologer, fysioterapeuter, fodterapeuter, ergoterapeuter og tandplejere.

Anvendelse af den midlertidige løsning blev i foråret stillet gratis til rådighed for behandlere med ydernummer i en periode på seks måneder frem mod ca. 1. oktober 2020, mens behandlere uden ydernummer kan tilkøbe sig adgang mod en månedlig abonnementsbetaling.

Inden sommerferien blev der i Danske Regioner truffet beslutning om en forlængelse af den midlertidige løsning frem til 1. april 2021. Der gælder samme betingelser for betaling i denne periode, som har været gældende hidtil.

Sundhed.dk er endvidere gået i gang med et arbejde, som skal sikre, at der også pr. 1. april 2021 er mulighed for at køre video via Sundhed.dk og enten MinSundhed appen eller en selvstændig video-app. Det bemærkes, at der ikke er taget stilling til finansiering af (brugen af) denne varige løsning.

Brugerne af appen er i løbet af de første måneders brug kommet med en række ønsker til videreudvikling og nye funktioner.

Inden sommerferien blev der implementeret en ny funktionalitet i løsningen, som giver mulighed for skærmdeling. Herudover er der igangsat et arbejde med henblik på muliggørelse af flerpartssamtaler, som forventes oppe at køre i løbet af 3-4 uger – som således vil kunne anvendes til fx træningssessioner med flere borgere på én gang.

Et ønske om også på behandler-siden at kunne anvende løsningen via en app på mobil eller tablet har vi vurderet som for stor en investering set i forhold til merværdi, behov og tidshorisont for den midlertidige løsning. Ønsket indgår i arbejdet med den varige videoløsning.

Hvis der er tekniske spørgsmål til løsningen, bedes I, som hidtil, række ud til Sundhed.dk’s support.