helen.jpg

2. september blev Helen Porter, som er nyuddannet cand.mag. i historie, ansat som vikar i en administrativ stilling i DKF's sekretariat. Nu er hun ansat som barselsvikar for konsulent Christina Munk Eriksen.

Vikariatet starter officielt mandag, hvor Christina Munk Eriksen går på orlov, men overleveringen af opgaver har kunnet finde sted de sidste par dage. 

Ved siden af studierne arbejdede hun som koordinator og projektmedarbejder, især på events, fx festivaler som Roskilde Festival, Stella Polaris, men også hos DR, hvor hun producerede kulturarrangementer i forbindelse med ”Historiens År”. 

Det sundhedsvidenskabelige har Helen Porter også været i berøring med. Hun har været projektmedarbejder på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, og hendes speciale handlede om lægefaglige beskrivelser af menstruation.

Når hun vikarierer som akademisk konsulent, skal Helen Porter betjene bestyrelse og udvalg og bidrage til politikudvikling og forhandling inden for områderne: fag/forskning, kvalitet og uddannelse, som hun også varetager koordinering og medlemsrådgivning inden for. Det betyder fx, at det er Helen Porter, som står for kontakten til og arrangementer for studerende. 

Helen Porters jobskifte betyder, at DKF leder efter en administrativ medarbejder i den stilling, som er ledig fra mandag den 3. februar.   

Denne medarbejder skal varetage praktiske og koordinerende opgaver af alle slags, ud over at det er en kerneopgave at servicere bestyrelse, formand, direktør og resten af sekretariatet samt ikke mindst medlemmer på telefon og mailen.