Corona bkå.jpg

HK overenskomst for kliniksekretærer fortsætter indtil videre.

Forhandlingerne om fornyelse af overenskomst mellem HK Privat og Dansk Kiropraktor Forening er forsinket.

På grund af coronakrisen blev de igangværende forhandlinger med HK afbrudt og er udskudt. Indtil videre er der ikke fastsat ny forhandlingsdato.

Det er aftalt mellem parterne, at overenskomsten fortsætter indtil en ny foreligger. Det betyder bl.a. at de satser der blev reguleret pr. 1. april 2019 omkring løn og tillæg fortsætter og skal efterreguleres med tilbagevirkende kraft, når en ny overenskomst foreligger.

Klik her for overenskomst: https://www.danskkiropraktorforening.dk/klinik/personalejura-sekretaerer/overenskomst/