Velkommen håndtryk aftale.jpg

Den 12. november indgik Dansk Kiropraktor Forening og HK en aftale om fornyelse af overenskomst om kliniksekretærer.

Du kan læse mere om aftalens indhold her

Onsdag den 25. november holdt DKF et informationsmøde om den nye overenskomstaftale. Du kan se powerpointen fra mødet her.

I løbet af kort tid udsendes en mail til de klinikker der har tiltrådt overenskomsten. I mailen er der et link til afstemningssiden. Det er kun klinikker der har tiltrådt overenskomsten der er stemmeberettigede. Klinikker der blot følger overenskomsten er ikke stemmeberettigede.

Afstemningen løber i 10 dage fra afstemningen åbnes. Optælling af stemmerne foretages af sekretariatet og overvåges og godkendes af den interne kritiske revisor. Herefter afgiver DKF’s eksterne revision erklæring om afstemningens forløb og resultat, der snarest derefter offentliggøres

Er du stemmeberettiget, men modtager ikke et link til afstemningen, skriv venligst til dkf@danskkiropraktorforening.dk, så tager vi fat i dig.