hero3.png

Det føles som længe siden, men det er ikke mere end lige godt 5 uger siden, at regeringen den 11. marts meddelte, at Danmarks skulle lukkes ned pga COVID-19-pandemien. Nedlukningen har ramt kiropraktorerne hårdt, men heldigvis er der nu så småt sat gang i en normalisering af sundhedsvæsenet.

Som sædvanlig opgør DKF patientudviklingen hos de danske kiropraktorer, men grundet travlhed i Danske Regioner og i DKF er tallene for januar og februar 2020 først klar til offentliggørelse nu.

Det samlede patienttal i de to måneder nåede op på 141.418 – det er rekord og næsten 2 procent højere end den hidtidige rekord, der blev sat i 2019. Sammenlagt er patienttallet i løbet af årets to første måneder steget med næsten 15 procent siden 2013. Også på omsætning ser tallene flotte ud og stiger endnu mere end patienttilgangen, hvilker peger på flere store ydelser og flere konsultationer pr patient.

Også §64 kom godt i gang – her ligger stigningen fra de tilsvarende måneder i 2019 til 2020 på lidt over 20 procent! Her er der store forbedringer over hele landet, ikke mindst i Region Nord, hvor aktiviteten nåede at stige med imponerende 50%.

Desværre må vi imødese en væsentlig patient- og aktivitetstilbagegang i marts måned – de tal offentliggøres i begyndelsen af maj.