underskrift.JPG

Den 1. december blev DKF og RLTN/Danske Regioner enige om en ny overenskomst. Den 16. december godkendte DKF’s bestyrelse overenskomsten. Det betyder at vi nu er klar til næste skridt i processen: Roadshows.

På grund af Covid-19 og uvisheden om hvad der overhovedet er muligt til januar, er det blevet besluttet at afholde roadshow-informationsmøderne virtuelt onsdag den 13. januar og igen tirsdag den 19. januar.

Mødet onsdag den 13. januar finder sted kl 16:30-18:00

Mødet tirsdag den 19. januar finder sted kl 18:00-19:30

Møderne har grundlæggende samme indhold, og de afholdes live begge dage. Således har flest muligt mulighed for at byde ind med spørgsmål og får dem besvaret, inden overenskomsten sendes til urafstemning kort efter det sidste møde.

Læs den ny overenskomstaftale her og den nuværende overenskomst her. I er meget velkomne til at sende spørgsmål til besvarelse på møderne, til Christian Ankerstjerne på ca@danskkiropraktorforening.dk, forud for møderne, efterhånden som I tænker på dem. 

På mødet deltager forhandlingsteamet. Det er Formand Lone Kousgaard Jørgensen, Næstformand Michael Christensen, bestyrelsesmedlem Christina Nielsen, Direktør Jakob Bjerre og chefjurist Gitte Sauerberg.

Ligesom de øvrige virtuelle møder vi har holdt i regi af DKF udsendes der et link dagen før mødet. Alle medlemmer er velkomne til at deltage. Dog er det kun klinikejere der har tiltrådt overenskomsten, der har stemmeret ved urafstemningen.