baby  fødder og.jpg

Dansk Selskab for Kiropraktik, DSK har udarbejdet version 1.0 af en fagspecifik vejledning om håndtering af spædbørn (link til pdf)

Vejledningen handler om, hvordan kiropraktorer laver sygehistorie, undersøgelse, diagnostik og behandling af spædbørn, når forældre henvender sig med barnet i kiropraktorpraksis.

Den er udarbejdet af kiropraktorerne Kari Skovmand, Susanne Lynge, Tina Hein Lauridsen, Annette Jørgensen, Bettina Miltersen, Trine Palludan, Anna Stolpe samt DSK´s fokusgruppe for Evidensbaseret Praksis og professor Lise Hestbæk, SDU og NIKKB, med stor inspiration fra flere vidensdelingsdage med deltagelse af flere end 50 børneinteresserede kiropraktorer.


Den skal ses som minimumsstandarder for, hvordan en kiropraktor håndterer spædbørn. Før vejledningen bliver offentliggjort er den i denne høring blandt alle kiropraktorer og flere relevante faglige selskaber.

Har du kommentarer eller forslag til ændringer, modtages de gerne til Lise Hestbæk på (lhestbaek@health.sdu.dk) og til DSK’s mail: kontakt@dskkb.dk senest 15. juni

Selskabet ser frem til at høre fra dig og takker på forhånd for hjælpen.

Alle høringssvar vil blive offentliggjort sammen med vejledningen.

Hvad er forskel på en retningslinje og en vejledning?
  • De nationale retningslinjer (NKR) undersøger nogle få spørgsmål og som regel kun inden for behandling af en given lidelse.
  • En vejledning beskriver bedste standard indenfor for både anamnese, undersøgelse, behandling osv.