hartvigsen.jpg

Under WHO’s Rehabiliteringsprogram har man nedsat en 20 mand stor ekspertgruppe med repræsentanter fra alle seks WHO-regioner. Gruppen skal udarbejde WHO’s retningslinjer for behandling og rehabilitering af mennesker med kroniske rygsmerter: WHO’s Programme of Interventions for Rehabilitation Development Group for Low Back Pain.
D
et første (online) møde i gruppen er allerede her den 27. maj, og arbejdet vil gå i gang straks derefter.

Kiropraktor, professor og forskningsleder Jan Hartvigsen fra Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, er blevet bedt om at indtræde i gruppen.

Jan Hartvigsen har været professor på SDU i 13 år, og han er en af verdens højest rangerende forskere inden for smerter i muskler og led.

Jan Hartvigsen har især forsket i årsagerne til, at så mange får problemer med ryggen, og hvordan vi bedst hjælper mennesker med rygsmerter til at leve et godt liv.

Han har blandt andet deltaget i international afdækning af, hvordan rygsmerter fejlbehandles over hele verden for det videnskabelige tidsskrift The Lancet i 2018, som du kan læse mere om her