neuro_us_SLR.jpg

Fra mandag den 20. april kan praksissektoren, herunder kiropraktorerne, begynde at øge aktiviteten frem mod mere vanligt niveau. Det meddeler Sundhedsstyrelsen tirsdag den 14. april.

”Aktivitetsforøgelsen skal foregå under fortsat forudsætning om smittereducerende tiltag for at undgå smittespredning i sundhedsvæsenet. Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Det vil ligeledes i hver enkelt kliniske situation fortsat være et konkret fagligt skøn, der ligger til grund for vurdering af om en given patient/borger skal modtage en given behandling,” skriver Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har endvidere offentliggjort et notat der beskriver omstillingen i sundhedsvæsenet med henblik på en gradvis øget aktivitet af samtlige sundhedsindsatser på hele sundheds- og ældreområdet i Danmark under COVID19. Notatet er pligtlæsning og kan læses her 

Sundhedsstyrelsen vil snarest udarbejde yderligere information vedr. gradvist øget aktivitet og smittereducerende tiltag målrettet praksissektoren bredt set.

- Jeg glæder mig over, at Sundhedsstyrelsen har lyttet til DKF og vores kolleger i praksissektoren. Vi skal naturligvis fortsat hele tiden vægte smitterisiko og behandlingsbehov, men fremadrettet kan vi hjælpe langt flere. Det har patienterne brug for efter en måned med lav behandlingsaktivitet hos de danske kiropraktorer, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i Dansk Kiropraktor Forening.

I løbet af påsken kontaktede Dansk Kiropraktor Forening Sundhedsstyrelsen med henblik på at indlede en dialog om yderligere genåbning af landets kiropraktorklinikker.

- Kiropraktorpraksis er omstillede efter coronasmitte-retningslinjer og parate til at være mere åbne end lukkede igen. Vi mener, at patienterne der er på arbejdsmarkedet skal hjælpes, så de ikke er sygemeldte pga. bevægeapparatet, og at de som alligevel er hjemsendte kan bruge tiden til at få gjort noget ved deres smerter på helt forsvarlig vis i kiropraktorpraksis, skrev Lone Kousgaard Jørgensen bl.a. til Sundhedsstyrelsen.

Brevet til Sundhedsstyrelsen blev sendt efter en måned, hvor landets kiropraktorer har set patienttallet falde drastisk – præcis ligesom de praktiserende læger også har oplevet, at mange springer besøget til lægen over.