Studerende øver i færdighedslab Ilab på klinisk biomekanik 2014 - af Hanne Loop.jpg

For andet år i træk er det sværere at komme ind på Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet end på Medicin-studiet samme sted. Det gør Klinisk Biomekanik til det fag på Syddansk Universitet der er sværest at komme på – sammen med Psykologi.

Det kræver i år et gennemsnit på 10,4 at blive optaget på kvote 1 på Klinisk Biomekanik - det er en del mindre end sidste år hvor gennemsnittet lå på 11,3. Nedgangen skylds delvist, at det ikke længere er muligt at forøge sit gennemsnit ved at starte hurtigere på studielivet.

I alt 111 er blevet optaget med studiestart efteråret 2020 og vinteren 2021. Det er tre mere end sidste år. I alt søgte 393 om at blive optaget, heraf 161 på kvote 1. I lighed med sidste år optages 75 % af studiepladserne af kvote 2 ansøgere.