Økonomi beregning.jpg

1. april 2020 reguleres lønnen med en generel stigning på ca. 0,84 % for ansatte på statens område, dvs. for ansatte på universiteterne samt ansatte kiropraktorer i privat praksis, som er ansat i henhold til DKF's standardansættelsesaftaler.

For ansatte i regionerne er den reguleret med ca. 0,77%, og for ansatte i kommunerne er den reguleret med ca. 0,99%. 

Det er samme reguleringsprocenter som sidst i oktober.

Find taksterne, beregningsark og ansættelseskontrakterne her