Penge løn.png

45.464 inkl. pension tjener en kiropraktor ansat i en klinik i snit. Lægger man indtægter fra andet arbejde oveni, viser lønsedlen 48.985 kr. inkl. pension. Sidste år var disse tal henholdsvis 47.641 og 51.647 kr. Det viser DKF's nyeste undersøgelse af løn og lønforhold for kiropraktorer ansat i privatpraksis.

Den gennemsnitlige arbejdstid er 31 timer om ugen. Timelønnen er udregnet til 400 kr. inkl. pension på baggrund af besvarelserne.  

Ligesom foregående år tegner undersøgelsen et billede af forholdsvist store forskelle, hvis man især ser på køn.

Den gennemsnitlige timeløn for kvinder er 328 kr., for mænd 392 kr. Sidste år var den 370 for kvinder og 445 for mænd. Ansatte i Region Hovedstaden har i undersøgelsen den laveste timeløn. I Region Midtjylland har de ansatte fået den højeste timeløn. På sit møde den 16. december besluttede bestyrelsen, at den store forskel skal undersøges nærmere.

Det er igen i år Huge Consulting ApS, som har udarbejdet undersøgelsen, der har en svarprocent på 36% mod 38% sidste år.

Igen i år bør man være opmærksom på, at der kan være en udfordring i undersøgelsens datagrundlag, hvis besvarelserne/medlemmer ikke er repræsentative i forhold til hele populationen – altså fordi man reelt ikke ved, om det er de relativt højtlønnede eller relativt lavtlønnede, der mangler svar fra. Det skal man tage med ind i overvejelserne, når man læser resultaterne, oplyser Huge Consulting.

Hovedresultaterne
De væsentligste hovedresultater for undersøgelsen i privat praksis er følgende (tal i parentes er 2019-tal):

  • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i privat praksis var 31 (31) timer
  • Den gennemsnitlige bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 45.464 (47.641) kr.
  • Den gennemsnitlige indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 48.985 (51.647) kr.
  • Den gennemsnitlige bruttotimeløn var 351 (400) kr.
  • Kandidater, der var dimitteret i 2009 eller før havde en gennemsnitlig timeløn på 383 (461) kr., kandidater fra 2010-2017 havde en gennemsnitlig timeløn på 376 (443) kr. tallet for 2019 er for perioden 2010-2014 og kandidater fra 2018 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 293 (358) kr. tallet for 2019 er for perioden efter 2015.
  • Den gennemsnitlige timeløn for kvinder var 328 (370) kr. og for mænd 392 (445) kr.
  • Den gennemsnitlige timeløn varierer mellem lavest i Region Hovedstaden på 336 (400) og Region Midtjylland 340 (370) kr. I 2019 var timelønnen højest i Region Sjælland på 461 kr., hvor den i 2020 er 515 kr. i Region Nordjylland.
  • Ansatte har i gennemsnit 3,7 (3,6) personalegoder.

Som bekendt er mange ansatte i praksis ansat på en ugentlig arbejdstid, der er mindre end fuldtid på 37 timer. Derfor baseres undersøgelsen fortsat på en opdeling af medlemmerne i grupper inddelt efter ugentlig arbejdstid, som anvendes i de tabeller, hvor månedslønnen præsenteres:
- 25 timer/uge eller mindre
- 26-34 timer/uge
- 35 timer /uge eller mere

Læs undersøgelsen