I dag, den 28. september, udsendte Sundhedsstyrelsen de ventede skærpede retningslinjer om brug af ansigtsværnemidler.

I retningslinjen anbefales det, at personale, patienter/borgere og pårørende bruger ansigtsværnemidler, når der ikke kan holdes 1 meters afstand og 2 meters afstand, hvis man ved, at patienten/borger er i øget risiko.

Retningslinjen gælder blandt andet praksissektoren, herunder almen praksis, speciallæge praksis, ergoterapi, fysioterapi, psykolog, tandlæge og naturligvis også kiropraktor. Af retningslinjen fremgår det konkret at:

"Konsultationer bør så vidt muligt afholdes med afstand mellem personale og patient, uden unødvendig fysisk kontakt og med tiltag der mindsker ansigt-til-ansigt kontakt som at vende ansigtet væk, når afstand ikke kan holdes. Video- og telefonkonsultationer kan anvendes, hvor det er egnet. Eksempler på, hvornår ansigtsværnemidler er et relevant smitteforebyggende supplerende tiltag i praksissektor:

- Ved behandling, undersøgelser, procedurer eller konsultationer, hvor der ikke kan holdes 1 meters afstand til patienter / 2 meters afstand til patienter med kendt øget risiko, fx spaltelampeundersøgelse af øjne, stetoskopi, abdominal undersøgelse, blodprøvetagning, fysioterapi med behov for fysisk kontakt, støtte ved genoptræning, ergoterapeutiske undersøgelser mv."

Du kan se hele retningslinjen her

I forbindelse med offentliggørelsen af den skærpede retningslinje udtaler Sundhedsstyrelsens vicedirektør Helene Probst følgende:

"Vi anbefaler nu som en ekstra forsigtighed, at personale, patienter og borgere bærer maske og mundbind i behandlings- og plejesituationer fx på sygehus, plejehjem og ved egen læge, når det ikke er muligt at holde afstand. Det betyder ikke, at alle skal bære maske hele tiden, men i de situationer, hvor man skal helt tæt på hinanden, kan det give en ekstra beskyttelse og forhindre eventuel smittespredning."