_20A2426.jpg

Medlemsundersøgelsen indeholdt – udover en række spørgsmål omkring klinik- og arbejdsforhold (læs mere her) - også et par spørgsmål omkring tilfredshed med information og rådgivning og tilfredshed med kommunikationen, informationen og vejledningen fra DKF i de første uger under coronakrisen.

Ifht. tilfredsheden med information og rådgivning er billedet blandet, og umiddelbart mere negativt og med større udtryk for frustration end det plejer at være. Dertil kommer at rigtigt mange har skrevet både positive og negative kommentarer i fritekstfeltet.

-Jeg er glad for at så mange har brugt vores kommunikation og fulgt med på vores hjemmeside og er tilfredse overordnet med hele den palette vi rullede ud, da Danmark lukkede ned, siger Lone Kousgaard Jørgensen indledningsvist.

- Men jeg skal da ikke lægge skjul på, at de negative kommentarer og de mange spørgsmål har fået mig og resten af bestyrelsen til at tænke over, om vi kunne have gjort noget anderledes i den kaotiske tid vi har været igennem, og hvad det kunne have betydet. Derfor har vi besluttet at holde et medlemsmøde inden sommerferien, slutter Lone Kousgaard Jørgensen.

Mødet er sat til at finde sted onsdag den 10. juni kl. 19:30  – i den uge hvor der plejer at være Folkemøde. Derfor kaldes mødet DKF-Folkemødet.

Mødet skal naturligvis afvikles online - og der arbejdes lige nu på at finde den rette tekniske løsning. Men regn med at der bliver mulighed for at stille spørgsmål både før og under mødet.

Mere om DKF-folkemødet meldes ud efterhånden som programmet falder på plads.