medlemsmøde (2).jpg

Ialt 59 medlemmer deltog i det digitale medlemsmøde onsdag den 16. september. Deltagerne fik en grundig gennemgang af årets forhandlingstemaer. Efterfølgende var der en kort spørgeseance, hvor der blev stillet uddybende spørgsmål fra medlemmerne.

Årets forhandlingstemaer:

  • Revision af ydelsesbeskrivelser og konsolidering af pakkeforløb
  • Modernisering
  • Kvalitetsmodel
  • Ulighed i sundhed
  • Kommunikation på tværs
  • Elektronisk booking
  • Understøttelse af nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Næste og forventeligt sidste forhandlingsmøde finder sted den 6. oktober. Herefter skal bestyrelsen godkende forhandlingsresultatet som så skal præsenteres for medlemmerne og sendes til urafstemning. Det forventes at det er muligt at gennemføre urafstemningen således at den færdige overenskomst inden årsmødet den 14. november. En ny overenskomst skal træde i kraft den 1. januar 2021.

Du kan se eller gense hele medlemsmødet ved at bruge det samme link, som man skulle bruge til at logge på mødet. Linket blev udsendt som en særinfo to gange onsdag den 16. september. Du kan også finde linket i bunden af nyhedsmailen fra den 17. september

Vi ønsker ikke at gøre linket frit tilgængeligt her på siden af forhandlingstaktiske årsager.