Horsens Sundhedshus 11.jpg

Massører

I forlængelse af nedlukningen har vi i DKF fået en del henvendelser vedr. massører.

Det er DKF’s opfattelse, at massører ikke skal hjemsendes, hvis de behandler som kiropraktisk medhjælp inden for rammerne af ydelsesbeskrivelserne i henhold til Overenskomst for kiropraktik §11, stk. 3a, som en del af sundhedsvæsenet.

https://www.danskkiropraktorforening.dk/media/1122/55501-kiropraktik-ny-ok-opdateret-19-april-17.pdf

Det samme gælder behandlingsindiceret superviseret træning.

Massører der behandler på egen hånd skal hjemsendes.

 

Nedlukning

I forbindelse med nedlunkningen opstod på Ritzau en misforståelse af hvem der er indbefattet i termen ’liberale erhverv’. Det betød at den første nyhed der blev udsendt fra Ritzau indbefattede fx fysioterapeuter og tandlæger. Misforståelsen blev videreformidlet af de fleste større medier og det medførte af gode grunde en vis opstandelse i sundhedsvæsenet.

Men både ministeren og Søren Brostrøm udtalte på pressemødet, at sundhedsvæsenet ikke var omfattet af nedlukningen. I forbindelse med opklaringen af misforståelsen udsendte Sundhedsministeriet følgende skrivelse:

”Vi har på baggrund af udmeldingen om nye restriktioner i går fået en række spørgsmål vedr. sundhedsområdet og nedlukning. Herunder hvem nedlukningen gælder for.

 For så vidt angår lukning af liberale serviceerhverv fra den 21. december 2020, kan henvises til, at restriktionerne ikke gælder for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i, jf. §13, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1815 af den 4. december 2020. Ændringsbekendtgørelsen vedr. liberale serviceerhverv er endnu ikke udstedt, men udstedes senere på ugen.”