Horsens Sundhedshus 8.jpg

En kiropraktorklinik varetager en kritisk funktion inden for sundheds- og plejesektoren og bør derfor holde åbent.

Personalet, herunder også det administrative personale, må derfor godt krydse kommunegrænser for at komme på arbejde.

Patienterne kan ligeledes besøge kiropraktoren, også selvom det indebærer, at de skal krydse en kommunegrænse. Uanset hvad, er det stadig vigtigt, at patienter ikke bare møder op i klinikken. Det er derfor et krav at patienterne har fået information, at de ikke må møde op, hvis der er mistanke om Covid-19. Den information kan fx overbringes telefonisk.

Myndighederne skriver bl.a. her på Coronasmitte.dk:
"Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv."

DKF har kun grund til at tro, at kritisk funktion i sundhedsvæsenet hverken betyder akut eller livstruende, men blandt andet undersøgelse, diagnostik eller behandling nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller forhindre forværring af en persons sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne - ligesom i foråret. 

Kiropraktoren skal vurdere, om den enkelte patients behov for hjælp er kritisk, men skal samtidig vurdere risikoen for smittespredning, og om det måske kan klares over telefonen eller i en videochat.

DKF formoder, at der udsendes en opdateret retningslinje eller lignende vedr. sundhedsområdet. Men det er ikke bekræftet.

OPDATERING 6/11 kl.14.45: Sundhedsstyrelsen har nu udsendt følgende, som bekræfter, at sundhedsvæsenet i Nordjylland skal holde åbent

Baggrund

Regeringen har den 5. november iværksat en række tiltag for at reducere smitteudviklingen i Nordjylland. Tiltagene gælder Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner. De træder i kraft mandag 9. november.

Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at blive kun at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.

Information af borgerne
DKF har skrevet en side til offentligheden. Den kan klinikker bruge til fx deres hjemmeside, sociale medier eller sende til lokale medier som fx lokalavisen - man kan enten kopiere teksten eller dele linket. 

DKF har desuden delt siden på Facebook og Instagram og forsøger at målrette opslaget til borgere i det nordlige Jylland for at få så mange som muligt til at se den.

OPDATERING 6/11 kl. 14.45:
Annonce om, at kiropraktorklinikker er åbne, kører fra nu og en uge frem på Facebook og Instagram målrettet personer i Nordjylland

Læs mere


Hvem kan man ringe til?