_H4A2419 copy.jpg

Der er nok at holde styr på for de patienter, som på grund af lænderygsmerter må gennem længere undersøgelses- og behandlingsforløb på tværs af institutioner og skel i det danske sundhedsvæsen.

Men nu vil forskergruppe ’Backtrace’ på Regionshospitalet Silkeborg gøre livet lidt lettere for patienterne.

Gruppen har netop fået 2,5 millioner kroner fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til Strategi for Digital Sundhed til udviklingen af en ny digital løsning, der gør det muligt for de forskellige dele af sundhedsvæsenet at tale bedre sammen om patienternes forløb.

Ambitionen om at udvikle en ny fælles digital løsning udspringer af forskningsprogrammet BackTrace, som har fokus på netop lænderygpatienterne og deres møde med de mange forskellige behandlere, fagligheder og systemer.

Med i projektgruppen bag projektet er professor og kiropraktor ved Regionshospitalet Silkeborg, Tue Secher Jensen.

 - Backtrace er et forskningsprogram, som skal skabe mere sammenhængende behandlingsforløb for rygpatienter. Og helt konkret arbejder jeg med at sørge for, at de kliniske retningslinjer implementeres blandt klinikerne, fortæller Tue Secher Jensen og fortsætter:

- Det handler om at få bredt den viden, vi har om den bedst mulige behandling ud, både til patienter og læger, kiropraktorer osv. – og her er den nye app et væsentligt værktøj, fortæller Tue Secher Jensen.

Ud over Tue Secher Jensen er også praksiskonsulent i Region Midtjylland, Jeppe Mølgaard Mathiasen, tilknyttet projektets følgegruppe, mens KIAtec, kiropraktor Jørgens Kilsgaards virksomhed, står for den tekniske løsning.

Læs om Backtrace-projektet her

Ikke bare endnu en app
- Vores ambition er nu at udvikle en digital løsning, som for patienterne vil være en app, der giver dem et bedre overblik over deres forløb, aftaler, kontaktpersoner og den nyeste viden inden for området. For de professionelle vil løsningen kunne integreres i de systemer, de kender i forvejen, så patienternes oplysninger – med patientens accept og respekt for data-reglerne, selvfølgelig - er at finde i eksempelvis de elektroniske patientjournaler eller kommunens systemer, forklarer projektleder og sygeplejerske, ph.d. Camilla Rossen fra Forskningsenheden ved Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg.

Hun understreger, at der ikke bare er tale om "endnu en sundheds-app":

- Nu udvikler vi en løsning, som kan fungere sammen med de eksisterende systemer, som fagfolkene allerede bruger. Og vi gør det sammen på tværs af det offentliges siloer og med patienter, fagfolk, brugergrupper, private it-virksomheder og repræsentanter fra både det kommunale, regionale og nationale niveau, så vi får udviklet en smart og brugervenlig løsning, der fungerer for alle parter, siger Camilla Rossen.

Samtidig skal den nye løsning kunne tale sammen med Sundhedsdatastyrelsens nationale it-systemer til et samlet patientoverblik, understreger projektlederen.