Sommerferie udland.jpg

Som arbejdsgiver har du pligt til at sørge for, at dine ansattes kontrakter er i overensstemmelse med lovgivningen. Derfor skal du nu, hvor de nye ferieregler er trådt i kraft, se dine ansattes kontrakter igennem for at se, om formuleringer om ferie er korrekte ifølge de nye regler. I nogle tilfælde - MEN ikke for kiropraktorer ansat på DKF's standardkontrakter - skal der udarbejdes et tillæg til kontrakten således, at det er i overensstemmelse med den nye ferielov.

Vi gentager lige: For ansatte kiropraktorer og turnusassistenter, der er ansat på DKF´s standardkontakt skal der IKKE ændres noget.

For HK-ansatte, der er ansat på HKs standardkontrakt bilag 1 i overenskomsten (ansættelseskontrakt side 51) skal der udarbejdes et tillæg til kontrakten. Vi er i dialog med HK omkring ordlyden og vil snarest muligt lægge det på hjemmesiden.

Har du øvrige ansatte bør du tjekke kontrakterne for bestemmelserne omkring ferie.

Læs mere på DKF's sider om de nye ferieregler her