Sommer ferie.jpg

Ansatte, der har været ansat i tiden 1/1 2019 – 31/8 2019 har ret til at afholde 16,64 feriedage, hvoraf de 15 af dagene er hovedferiedage, som kan varsles til afholdelse med 3 måneders varsel, og de sidste 1,64 dage er restferiedage, der kan varsles til afholdelse med 1 måneds varsel.

Hvis de 16,64 feriedag ikke er afholdt inden 31/8 2020, så kan man lave en aftale med den ansatte om, at dagene skal holdes inden den 31/12 2020.

Se mere om ferie: https://www.danskkiropraktorforening.dk/arbejdsliv/ferie/