IMG_6043.JPG

Aftalen mellem de nordiske lande om autorisation af sundhedspersoner er blevet ændret. Den betød, at hvert nordisk land var forpligtet til at autorisere en sundhedsperson i deres eget land, hvis ansøgeren havde autorisation fra et andet nordisk land.

Ændringen vil få betydning for kiropraktorer, der er autoriseret i et nordisk land og vil søge autorisation i et andet.

I Danmark betyder ændringen, at ansøgninger om autorisation fra nordiske ansøgere, der fx søger dansk autorisation som kiropraktor, blive behandlet i overensstemmelse med EU-reglerne på linje med ansøgere fra andre lande i EU, EØS og Schweiz. Læs mere her

I Norge, som ikke er et EU, men et EØS-land, vil myndighederne lægge til grund om den uddannelse ansøgeren har, er godkendt af det internationale akkrediteringsorgang European Council on Chiropractic Education (ECCE), skriver den norske kiropraktorforening på sin hjemmeside

I Sverige må evt. ansøgere orientere sig på om ændringer hos de svenske sundhedsmyndigheder. 

Ændringen har været undervejs i en årrække, og DKF og de nordiske kiropraktorforeninger har været bekendte med den og drøftet den.